Heder6 1

Header6 0


 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Факультету початкової освіти

на 2022/2023 н.р.

на 2023/2024 н.р.

на 2024/2025 н.р.

ОС Бакалавр

з/п

Назва

дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1.       

Медіаосвіта та медіаграмотність

ІV

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

2.       

Надійність та захист комп’ютерних систем

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

3.       

Логіка у початковій школі

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

4.       

Педагогічне прикладне програмне забезпечення

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

5.       

Програмування

VІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

6.       

Землезнавство

V

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

7.       

Флористика

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

8.       

Трудове навчання з практикумом

ІV

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

9.       

Теорія і практика диференційованого навчання

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

10.   

Практикум з розв’язування математичних задач

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

11.   

Технології розробки Web-додатків у початковій освіті

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

12.   

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

ІV

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

13.   

STEM в початковій освіті

ІV

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

14.   

Основи дизайну та технологій у початковій школі

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

15.   

Дизайн-мислення та розробка освітніх продуктів

V

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

16.   

Психологічні основи навчання сучасних молодших школярів

V

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

17.   

Інклюзивна педагогіка

VIII

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

18.   

Основи інклюзивної освіти

V

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

19.   

Виховання дітей з особливими потребами

V

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

20.   

Організація роботи педагога в позашкільних навчальних закладах

VII

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

21.   

Основи педагогічної майстерності

VII

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

22.   

Актуальні проблеми виховання молодших школярів НУШ

VI

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

23.   

Діяльнісний підхід у початковій школі

ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

24.   

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

25.   

Здоров’язбережувальні технології в інклюзивному класі

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

26.   

Інтеграція змісту предметів у початковій школі

ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

27.   

Методика впровадження театрального мистецтва у початковій школі

ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

28.   

Методика застосування мультимедіа в освітньому процесі початкової школи

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

29.   

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

ІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

30.   

Методика роботи з учнями з особливими освітніми потребами у початковій школі

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

31.   

Методика розвитку критичного мислення в учнів початкової школи

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

32.   

Методичні підходи до вивчення ономастичного матеріалу у початковій школі

V

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

33.   

Організація і управління освітнім процесом в закладах освіти

VІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

34.   

Педагогічна інноватика в початковій школі

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

35.   

Психолого-педагогічні основи розвитку дітей передшкільного віку

ІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

36.   

Сучасні методичні підходи до вивчення змістових ліній початкового курсу математики

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

37.   

Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі

V

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

38.   

Естетотерапія в освітньому просторі НУШ

VІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

39.   

Технології літературно-творчого розвитку молодших школярів

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

40.   

Фінансова грамотність у початковій школі

VІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

41.   

Формування предметної математичної компетентності в учнів початкової школи

VІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

42.   

Англійська література для дітей молодшого шкільного віку

V

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

43.   

Польська мова

ІV-VІІІ

4/120

залік

Кафедра прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики

44.   

Логопедія

ІV-VІІІ

4/120

залік

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

45.   

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІV-VІІІ

6/180

екзамен

Кафедра іноземних мов

46.   

Педагогіка партнерства

V

4/120

залік

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

47.   

Еристика

VІІ

4/120

залік

Кафедра прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики

 

ОС Магістр

 

 

з/п

Назва

дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1.

Надійність та захист комп’ютерних систем

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

2.

Надійність та захист комп’ютерних систем

ІV

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

3. 

Дизайн-діяльність вчителя початкової школи

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

4. 

Цифрові інструменти в освітньої діяльності вчителя початкової школи

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

5.

Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях

ІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

6.  

Математика

ІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

7.  

Основи природознавства та екології

ІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

8.

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

ІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

9.

Основи дистанційного навчання у початковій освіті

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

10.

Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного курсу

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

11.

Основи дизайну та технологій у початковій школі

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

 12.

Інформаційно-комунікаційні технології в початковій освіті

ІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

13.

Технології розробки Web-додатків у початковій освіті

ІІІ

4/120

Залік

Кафедра теорії початкового навчання

14.

Інклюзивний туризм

II

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

15.

Інклюзивна педагогіка

II

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

16.

Інклюзивна педагогіка

III

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 17.

Академічна доброчесність

II

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

18.

Культура академічної доброчесності

II

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 19.

Анімаційна діяльність педагога- організатора

II

4/120

залік

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

20.

Економічна освіта молодших школярів

II

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

21.

Інтеграція змісту предметів початкової школи

IIІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

22.

Методика роботи вчителя в інклюзивному класі

IIІ/ ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

23. 

Технології та методика навчання фінансової грамотності молодших школярів

ІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

24.

Формувальне оцінювання в умовах НУШ

ІІІ

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

25.

Управління освітнім процесом у початковій школі

ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

 26.

Технологія LEGO в початковій освіті

ІV

4/120

залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

27.

Академічна риторика

ІІІ

4/120

залік

Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

28. 

Менеджмент в освіті

ІІ

4/120

залік

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

29.

Порівняльна педагогіка

ІІ

4/120

залік

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 

Reklama2024