Heder6 1

Header6 0


Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти)

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Відповідальна особа

Термін проведення (число, місяць, рік)

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами

Конференції

1.

VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

 

1. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні.

2. Наступність професійної підготовки як реалізація неперервної освіти в Україні.

3. Шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти в Україні.

4. Інноваційні технології в системі неперервної освіти в Україні.

5. Дистанційне навчання в системі неперервної освіти в Україні.

6. Зарубіжний досвід в системі неперервної освіти.

Відпов: док. пед. наук, доцент, Муковіз Олексій Павлович

Тел: 063-859-89-61,

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

16 вересня 2022 р.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

2

Всеукраїнська науково-практична

Інтернет – конференція

«Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи»

Програма

Збірник тез

1. Педагогічна освіта в умовах Євроінтеграції.

2. Теоретичні аспекти модернізації освітньго процесу в Україні і за кордоном.

3. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи у контексті інтеграційних змін.

4. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

5. Інтеграція у проблемному колі інноваційного навчання.

6. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи.

Відпов.: д-р пед. наук, проф.

Комар О. А.

Тел.: 067-755-57-33,

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

06-07 

жовтня 2022 р.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Рівненський державний гуманітарний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)

3.

VI Міжнародна Інтернет - конференція

«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»

 

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах закладів вищої освіти.

2. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього вчителя.

3. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх учителів.

4. Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті.

5. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору

Відпов.: д-р пед. наук, доц. Макарчук Вікторія Вікторівна

Тел.: 063-369-82-55,

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

24 листопада 2022 р.

Publis institution Trakai Edukation Center

 

4

VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

 

1. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні.

2. Наступність професійної підготовки як реалізація неперервної освіти в Україні.

3. Шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти в Україні.

4. Інноваційні технології в системі неперервної освіти в Україні.

5.Дистанційне навчання в системі неперервної освіти в Україні.

6. Зарубіжний досвід в системі неперервної освіти.

 

Відпов: док. пед. наук, доцент, Муковіз Олексій Павлович

Тел: 063-859-89-61,

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

28 квітня 2023 р

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Семінари

5

Регіональний науково-практичний семінар «Таблиці і схеми української мови як ефективний засіб закріплення матеріалу»

1.Використання інноваційних педагогічних технологій як педагогічна проблема.

2.Формування критичного мислення молодших школярів в умовах інтерактивних технологій навчання.

3.Інтеграція навчального змісту у процесі застосування інноваційних педагогічних технологій.

4.Інноваційні педагогічні технології як фактор соціалізації молодшого школяра.

 

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Волошина Г. П.

Тел.: 063-789-33-17,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Жовтень 2022 р.

 

 

Регіональний науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта в умовах реформування галузі освіти в Україні»

1.Проблемні аспекти інклюзивної освіти в Україні.

2.Тенденції розвитку інклюзії в закладах загальної середньої освіти.

3.Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Пісняк В. С.

Тел.: 093-788-39-34 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Листопад 2022 р.

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Ідеї використання інтелект-карт в сучасній початковій школі»

1.Інтелект-карта як інструмент роботи з інформацією.

2.Використання інтелектуальних карт у плануванні та організації освітнього процесу початкової школи.

3.Методика використання технології мейндмеппінгу у навчанні предметів шкільного курсу.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Роєнко Л. М.

Тел.: 098-245-38-16,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Листопад 2022 р.

 

 

Всеукраїнський (з міжнародною участю) науково-практичний семінар

«Освіта для дорослих: європейський контекст»

 

1.Реалізація інноваційних підходів для виховного процесу у ЗВО.

2.Формування  та розвиток творчої особистості у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу.

3.Підготовка учителів початкової школи: сучасні виклики.

4.Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Дзюбенко І.А.

Тел.: 093-647-34-51,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

22 грудня 2022 року

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Академічна доброчесність в освітньому процесі»

 

 

1.Академічна доброчесність: виклики сучасності.

2.Академічна доброчесність у часі історичних подій.

3.Психологічні аспекти академічної доброчесності.

4.Інноваційні підходи до розгляду академічної доброчесності у закладах освіти.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Добридень А.В.

Тел.: 067-365-9117,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

31 січня 2022 року

 

 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка магістра спеціальності 013 Початкова освіта у відповідності до стандарту вищої освіти України»

 

1.Стандарт вищої освіти України як провідний документ.

2.Відповідність навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта державному стандарту вищої освіти України.

3.Зміни до освітніх програм у відповідності до стандарту вищої освіти України.

Відпов.: д-р пед. наук, проф.

Комар О. А.

Тел.: 067-755-57-33,

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Січень 2023 р

 

 

Регіональний науково- практичний семінар «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів в умовах дистанційного навчання»

 

1.Змістовий аспект поняття «мовленнєві компетенції».

2.Види вправ з мовленнєвого розвитку.

3.Вплив дистанційного навчання на розвиток мовленнєвих компетентностей молодших школярів.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Волошина Г. П.

Тел.: 063-789-33-17,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лютий 2023 р.

 

 

Регіональний науково- практичний семінар «Формування основ фінансової грамотності молодших школярів»

 

1.Фінансова грамотність як педагогічна категорія та її сутність.

2.Навчання фінансової грамотності учнів початкової школи: міжнародний досвід.

3.Особливості підготовки вчителів початкових шкіл до формування основ фінансової грамотності молодших школярів.

4.Шляхи удосконалення  формування основ фінансової грамотності молодших школярів.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Коберник Г. І.

Тел.: 067-998-45-64,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Лютий 2023 р.

 

 

Регіональний науково- практичний семінар «Педагогічна майстерність вчителів трудового навчання початкової школи»

 

1.Технологія проведення уроку трудового навчання в дистанційному режимі.

2. Підбір витратних матеріалів для уроку трудового навчання в сучасних реаліях.

3. Організація самообслуговуючої праці в початковій школі.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Дячук П. В.

Тел.: 068-816-45-21,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Березень 2023 р.

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах війни»

 

1. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання особистості в умовах війни;

2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у часі історичних подій;

3. Психологічні аспекти національно-патріотичного виховання особистості під час війни.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Резніченко І.Г.

Тел.: 096-774-17-17,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

14 березня 2023 р.

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Нові професійні ролі вчителя в умовах НУШ»

 

1. Реалізація педагогіки партнерства, компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів у НУШ.

2. Неперервна педагогічна освіта вчителя початкової школи: професійне становлення та розвиток.

3. Професійне вдосконалення педагога у контексті концепції «Нової української школи».

Вчитель – фесилітатор.

Вчитель – тьютор.

Вчитель – коуч.

Вчитель – супервайзер.

Вчитель – модератор.

Вчитель – ментор.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Грітченко Т. Я..

Тел.: 093-756-74-90,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Квітень 2023 р

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Використання сучасних форм і методів під час вивчення нової лексики з іноземної мови у початковій школі»

 

Питання для обговорення:

1. Використання наочності.

2. Ігрова діяльність на уроці.

3. Використання комп’ютерних технологій.

4. YouTube-відео для вивчення лексики у початковій школі.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Байдюк Л. М.

Тел.: 097-636-06-17,

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Квітень 2023 р.

 

 

Регіональний науково-практичний семінар

«Професійний розвиток викладачів педагогічних університетів в умовах неформальної освіти»

 

1. Теоретичні аспекти дослідження змісту, структури, сучасних підходів до розвитку особистісних та професійних компетентностей викладачів педагогічних університетів в умовах неформальної освіти.

2. Національний та світовий досвід формування професійних компетентностей викладачів педагогічних університетів.

3. Інноваційні освітні технології професійного вдосконалення та особистісного зростання викладачів педагогічних університетів.

4. Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки викладачів в умовах воєнного стану.

Відпов.: к. пед. наук, доцент.

Коломієць Н.А.

Тел.: 0,97-483-33-93

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

4 травня 2023 р.

 

 

 

Reklama2024