Heder6 1

Header6 0


Шановний студенте! 

Для вивчення громадської думки здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм, освітнього процесу, освітньої діяльності, 

оцінки освітнього середовища просимо вас відповісти на питання цих анкет.

 

Анкета щодо  стану студентського самоврядування на факультеті

 

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності інформаційними ресурсами університету

 

АНКЕТА для педагогічних та науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації ОП 013 Початкова освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Результати анкетування

 

Анкета щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати анкетування 

 

Анкета щодо якості навчання та академічної доброчесності

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Анкета щодо якості надання освітніх послуг

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для випускників щодо якості надання освітніх послуг

 

Анкета для батьків здобувачів вищої освіти І курсу 

 

Анкета на визначення психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах війни

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці

 

Анкета для здобувачів освіти І курсу щодо адаптації в закладі вищої освіти 

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для випускників шкіл, молодших бакалаврів та бакалаврів, які вступили на рівень бакалавра,  на рівень магістра  (факультет початкової освіти)

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для здобувача вищої освіти щодо ефективності роботи в умовах змішаного навчання  І семестр 2023 - 2024 н.р.

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Анкета щодо якості викладання навчальної дисципліни

 

Анкета щодо з'ясування якості освітнього процесу

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Анкета на визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти соціальною підтримкою

Результати опитування здобувачів

 

 

 

 

 

Reklama2024