Heder6 1

Header6 0


Лабораторія модернізації початкової освіти

1 1 1024x585 

 Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Комар О. А.

Темою дослідження лабораторії є:

«Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності»

Метою дослідження лабораторії є:

 • розробка навчальних програм, посібників, підручників для студентів педагогічних факультетів;
 • проведення науково-методичних конференцій, семінарів спільно з викладачами інших педагогічних ВНЗ та вчителями початкових шкіл;
 • вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів початкової школи, його узагальнення та сприяння впровадженню у пересічні школи України;
 • розробка методики інноваційного навчання різновікових груп дітей у класах з малою чисельністю учнів;
 • залучення студентів до наукових досліджень;
 • удосконалення змісту форм і методів підготовки студентів до роботи у початковій школі;
 • презентація матеріалів дослідження членів лабораторії у вигляді монографій, посібників, методичних розробок тощо.

Очікувані результати:

 • забезпечення комплексного та системного підходів в інноваційній підготовці студентів, магістрантів спеціальності «Початкова освіта», учителів початкової школи загальноосвітніх закладів до роботи в умовах нової української школи.

Напрямки роботи лабораторії:

 • вивчення офіційних державних документів стосовно освіти;
 • ознайомлення студентів, магістрантів і широких кіл вчителів початкової школи з основними змінами, що відбуваються в сучасній педагогіці у зв’язку із введенням «Закону про освіту» від 5 вересня 2017 року;
 • проведення науково-методичних семінарів та конференцій різного рівня;
 • залучення до наукової роботи студентів та магістрантів;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт;
 • співпраця з учителями початкової школи і випуск методичного посібника «Педагогічний калейдоскоп»;
 • підготовка і випуск фахового збірника, що входить до міжнародного маркування INDEX COPERNICUS;
 • підготовка і випуск: студентського збірника «Перші кроки на ниві наукових досліджень» та збірника магістрантів «Здобутки молодих науковців»;
 • формування банку науково-методичних і навчально-дидактичних матеріалів, орієнтованих на реалізацію компетентнісного підходу.

Відповідно до мети і напрямків лабораторії передбачено заходи:

 • методичні студії для керівників РМ(М)О вчителів початкової школи;
 • тимчасові творчі колективи (ТТК) з розробки робочих програм фахових методик початкової освіти та різних заходів і форм науково-методичного спрямування;
 • систематизація та поповнення бібліотечних фондів науково-методичними розробками викладачів, членів лабораторії;
 • науково-методичні семінари для студентів, магістрантів та вчителів початкової школи;
 • методичні консультації для студентів, магістрантів та методистів і вчителів початкової школи;
 • науково-практичні та науково-методичні конференції і семінари різних рівнів;
 • організація і проведення тренінгів;
 • створення фокус-груп учителів початкової школи та експериментальних майданчиків для проведення педагогічної практики та наукової роботи студентами і магістрантами факультету початкової освіти.

DSC 0880

DSC 0875

 

 

 

 
Reklama2024