Heder6 1

Header6 0


Історія факультету

Починається славетна історія факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1960 року. Тоді на перший курс новоствореного факультету було зараховано 50 студентів. Перший декан факультету початкової освіти –  канд. пед. наук Ставицький Василь Андрійович (1960-1972р.р.)

Процес становлення факультету був далеко не простий, оскільки з 1965 року набір на денну форму навчання на факультеті було припинено, майбутніх учителів готували тільки на заочному відділенні. У вересні 1971 року до Уманського педінституту з м. Бердичева було переведено факультет такого ж профілю. Саме з того часу й донині на факультеті почала функціонувати як заочна, так і денна форми навчання.

 Ltrfyb

Нині колектив факультету очолює кандидат педагогічних наук, доцент Дудник Наталка Василівна.

Упродовж тривалого часу на факультеті працювали доценти Н.Н. Баннова, І.А. Пащенко, Н.Ф. Непийвода, І.С. Лозебний, Н.Б. Шептій; старші викладачі С.А. Акуратнова, Є.П. Кошелєва, Ю.М. Наумов, С.Я. Хенкін, А.Т. Нещадим, О.В. Сіукаєва, І.П. Безлюдний, К.М. Шептій, В.Ф. Лещенко.

32

Вагомий внесок у становлення і розвиток факультету та його утвердження зробили доценти М.І. Бабій, О.М. Зуб, В.В. Гараніна, А.І. Кагальняк, ст.викладачі Н.Г. Баліцька, А.П. Картель, Г.К. Шевчук, Мотрич Л.К., В.І. Шпігало, І.Т. Шандра, В.Т. Ткаченко. Не можна не згадати й викладачів, які більше чверті століття присвятили науково-педагогічній діяльності на факультеті: Г.П. Волошина, Г.І. Коберник, В.М. Сирота, З.М. Сирота, Д.І. Балдинюк, Н.А. Балдинюк, Д.І. Пащенко. Вони й сьогодні всі свої сили, талант і досвід передають колегам та студентам.

З 1989 р. На факультеті розпочато підготовку фахівців, що навчаються за двома спеціальностями. На той час студентів готували за такими спеціальностями: початкове навчання і музика, початкове навчання і образотворче мистецтво, початкове навчання і хореографія. А з 2001 року на факультеті здійснюється підготовка за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія», «Початкове навчання. Фізична культура».

З 2022 року, після упровадження нового стандарту початкової освіти на факультеті готують бакалаврів за освітньою програмою «Початкова освіта» та магістрів за освітніми програмами «Початкова освіта», «Початкова освіта. Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» .

На факультеті упроваджено систему ступеневої підготовки – від бакалавра до магістра початкової освіти. Варто наголосити на тому, що нові можливості для розвитку факультету з’явилися з уведенням у дію в 1995 році нового навчального корпусу. Розширилась матеріальна база, було створено нові кабінети, аудиторії, лабораторії. Своєрідною візитною карткою факультету є лабораторія модернізації початкової освіти та науково-методичний Центр інноваційних освітніх технологій. На факультеті функціонує студентський народний театр драми та комедії в якому об’єднала свої творчі зусилля талановита студентська молодь університету.

Особливою гордістю факультету є його випускники. Серед випускників факультету різних часів – колишній міський голова Умані Юрій Іванович Бодров; бронзовий призер ХХVІ Олімпійських ігор в Атланті у 1996 році Олександр Крикун; доктори педагогічних наук, професори Олена Анатоліївна Біда, Галина Тихонівна Кловак, Ольга Анатоліївна Комар; професор Міжнародної Кадрової академії Геннадій Леонідович Бондаренко; член Національної Спілки письменників України, кандидат педагогічних наук, доцент Марина Степанівна Павленко; заслужені працівники культури України, тріо «Гонта» у складі Петра Волошина, Василя Семенчука та Валентина Купчика; працівники органів державного й муніципального управління, управлінь освіти, наукових установ та депутати різних рівнів. Хотілося б відзначити і той факт, що 87 випускників факультету початкової освіти сьогодні забезпечують навчально-виховний процес в університеті на різних факультетах. Майже усі вони мають науковий ступінь доктора або кандидата наук.

Факультет має добрі традиції: організація дозвілля студентів, Фестиваль педагогічної творчості, де команда студентів гідно відстоює творчі ідеї факультету, презентації студентів першого курсу, інсценізації казок, де студенти мають змогу виявити та презентувати власні таланти.

Чисельним і впливовим осередком у студентському середовищі є органи студентського самоврядування та студентська профспілкова організація. Через ці структури студенти факультету реалізують захист своїх законних прав та інтересів, забезпечують виконання студентами власних обов’язків, сприяють розвиткові навчальної, науково-дослідної, пошукової, творчої, спортивно-масової та інших видів діяльності, організації співробітництва зі студентами інших ЗВО і молодіжними організаціями, сприяють у створенні необхідних умов для проживання й відпочинку, у розв’язанні всіх питань розвитку факультету, які торкаються студентства.

Нині факультет початкової освіти – це близько 600 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Фахова підготовка студентів факультету забезпечується трьома кафедрами: теорії початкового навчання, фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, виховних технологій та педагогічної творчості. Загальна кількість штатних викладачів факультету складає 26 осіб. Серед них 3 професори, 21 кандидат наук, доцент.

Факультет пам’ятає й щиро дякує усім тим, хто стояв у його витоків, сприяв розбудові й становленню, дякує своїм випускникам різних поколінь, які  продовжують і примножують фахову, духовну, інтелектуальну спадщину в науковій, освітянській сферах діяльності.

Факультет початкової освіти, вступаючи у новий етап свого розвитку та діяльності, успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки педагогічних кадрів, проведення актуальних досліджень та нових методичних розробок і посідає гідне місце у структурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.