Heder6 1

Header6 0


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У структурі факультету успішно функціонують кафедри:

1. Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості 

2. Кафедра теорії початкового навчання

3. Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

  На факультеті початкової освіти здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»:

Денне відділення

Освітній ступінь: БАКАЛАВР

Спеціальність: 013 Початкова освіта

3 р. 10 м. – на базі повної загальної середньої освіти.

2 р. 10 м. – на базі диплома молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю

1 р. 10 м. – на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 013 Початкова освіта

Освітній ступінь: МАГІСТР

Спеціальність: 013 Початкова освіта

1 р. 4 м. (Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика) – на базі диплома бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта

1 р. 4 м. (Початкова освіта. Дошкільна освіта) – на базі диплома бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта

1 р. 9 м. (Початкова освіта) – на базі диплома бакалавра, магістра або спеціаліста за іншою спеціальністю

 

Заочне відділення

Освітній ступінь: БАКАЛАВР

Спеціальність: 013 Початкова освіта

3 р. 10 м. – на базі повної загальної середньої освіти.

2 р. 10 м. – на базі диплома молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю

1 р. 10 м. – на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 013 Початкова освіта

Освітній ступінь: МАГІСТР

Спеціальність: 013 Початкова освіта

1 р. 4 м. (Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика) – на базі диплома бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта

1 р. 4 м. (Початкова освіта. Дошкільна освіта) – на базі диплома бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта

1 р. 9 м. (Початкова освіта) – на базі диплома бакалавра, магістра або спеціаліста за іншою спеціальністю

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

  Освітній процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад – це професіонали найвищого рівня, які з метою підвищення якості освіти вдосконалюють, розробляють та впроваджують в освітній процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перспективний педагогічний досвід.

  Серед них доктор педагогічних наук, професорка Комар О. А., кандидат психологічних наук, професор Якимчук Б. А., кандидат педагогічних наук, професорка Коберник Г. І., кандидати педагогічних наук, доценти: Волошина Г. П., Грітченко Т. Я., Добридень А. В., Коберник Г. І., Макарчук В. В., Ящук О. М., Роєнко Л. М., Торчинська Т. А., Шевчук І. В., Лоюк О. В, Резніченко І. Г., Дзюбенко І. А., Дячук П. В., Чучаліна Ю. М; кандидат біологічних наук, доцент Перфільєва Л. П; доктор філософії Пісняк В. С; викладачі: Алексеєва Н. Д., Гаращук Є. М., Загоруйко Н. П., Мельничук В. О., Байдюк Л. М., Веремієнко В. О.,  Поліщук О. А., Яцюк Ю. А.

 

  Кафедри факультету співпрацюють з фахівцями провідних освітніх та наукових установ. Факультет початкової освіти забезпечує вирішення актуальних проблем початкової освіти. На його базі проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські науково-практичні конференції, навчально-методичні семінари.