Heder6 1

Header6 0


Склад групи сприяння академічній доброчесності:

 1. Дудник Наталка Василівна – в.о. декана факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.
 3. Макарчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою виховних технологій та педагогічної творчості.
 4. Муковіз Олексій Павлович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач (професор) кафедри теорії початкового навчання.
 5. Роєнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.
 6. Добридень Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Завдання групи сприяння академічній доброчесності:

 • загальна координація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в закладі вищої освіти;
 • розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази УДПУ імені Павла Тичини та факультету початкової освіти, які описують систему та механізми сприяння принципам академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, механізми запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності закладу вищої освіти;
 • популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками;
 • сприяння впровадженню у закладі вищої освіти сучасних технологій боротьби з проявами академічної недоброчесності, у тому числі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти та співробітників закладу вищої освіти;
 • створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-наукової діяльності факультету (адміністрація, група забезпечення освітніх програм, співробітники, здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці) до популяризації академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі.

 

Відповідно до основних завдань функціями групи сприяння академічній доброчесності є:

 • проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій та дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин тощо);
 • забезпечення функціонування ефективної системи забезпечення академічної доброчесності, а також системи запобігання та виявлення академічного плагіату в навчальних та наукових роботах здобувачів вищої освіти і співробітників закладу вищої освіти як частини факультетської системи забезпечення академічної доброчесності;
 • моніторинг та опитування щодо випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками закладу вищої освіти;
 • висвітлення рівня дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у закладі вищої освіти на сайті факультету початкової освіти;
 • надання консультаційних послуг із формування культури академічної доброчесності навчального та наукового спрямування;
 • проведення наукових досліджень за тематикою академічної доброчесності.
Reklama2024