Heder6 1

Header6 0


ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Факультету початкової освіти

на 2022/2023 н.р.

 

ОС БАКАЛАВР 

 

з/п

 

 

Назва дисципліни

 

 

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС/

годин за навчальним планом

 

 

Форма контролю

 

Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін

1

Фінансова грамотність у початковій школі

VI

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

2

Методика розвитку критичного мислення в учнів початкової школи

VII

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Технології літературно-творчого розвитку молодших школярів

VII

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

4

Організація і управління освітнім процесом в закладах освіти

VIII

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

5

Здоров’язбережувальні технології в інклюзивному класі

VIII

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

6

Психолого-педагогічні основи розвитку дітей передшкільного віку

VIII

4/120

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

7

Компетентнісний підхід до природничої освіти молодших  школярів

VIII

4/120

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

8

Інтеграція змісту предметів у початковій школі

VIII

4/120

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

9

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

VIII

4/120

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

10

Історія початкової освіти

VIII

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

11

Методичні підходи до вивчення ономастичного матеріалу у початковій школі

VI

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

12

Методика впровадження театрального мистецтва в початковій школі

IV

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

13

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

III

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

14

Педагогічна інноватика в початковій школі

IV

3/90

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

15

Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі

IV

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

16

Сучасні методичні підходи до вивчення змістових ліній початкового курсу математики

VI

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

17

Формування предметної математичної компетентності в учнів початкової школи

VII

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

18

Формування предметних компетентностей при вивченні мовно-літературної галузі

VIII

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

19

Інформатика та ІКТ

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

20

Медіаосвіта та медіаграмотність

ІV

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

21

Методика навчання російської мови

VІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

22

Надійність та захист комп’ютерних систем

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

23

Основи екології

V

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

24

Основи логіки з методикою навчання

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

25

Основи природознавства та екології

ІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

26

Педагогічне прикладне програмне забезпечення

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

27

Програмування

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

28

Розв’язування арифметичних задач

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

29

Флористика

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

30

Трудове навчання з практикумом

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

31

Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях

ІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

32

Теорія і практика диференційованого навчання

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

33

Основи дистанційного навчання у початковій освіті

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

34

Технології розробки Web-додатків у початковій освіті

ІІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

35

Основи програмування в початковій школі

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

36

Землезнавство

ІV

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

37

Екологія

V

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

38

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

VІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

39

STEM-освіта в початковій школі

V

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

40

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва в закладах дошкільної освіти

ІІІ

4/120

Залік

Дошкільної освіти

41

Теорія та методика фізичного виховання в закладах дошкільної освіти

ІV

4/120

Залік

Дошкільної освіти

42

Теоретичний курс англійської мови

VIII

4/120

Залік

Теорії та практики іноземних мов

43

Лексикологія

VIII

4/120

Залік

Теорії та практики іноземних мов

 

44

Стилістика

VIII

4/120

Залік

Теорії та практики іноземних мов

 

45

Теоретична граматика

VIII

4/120

Залік

Теорії та практики іноземних мов

 

46

Іноземна мова за професійним спрямуванням

V-VІІІ

6/180

Іспит

Іноземних мов

47

Дошкільна лінгводидактика

ІV

4/120

Залік

Психології та педагогіки розвитку дитини

48

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

ІV

4/120

Залік

Психології та педагогіки розвитку дитини

49

Соціальна педагогіка

V

4/120

Залік

Психології та педагогіки розвитку дитини

50

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

ІV

4/120

Залік

Психології та педагогіки розвитку дитини

51

Формування елементарних математичних уявлень

ІV

4/120

Залік

Психології та педагогіки розвитку дитини

52

Дидактика початкової школи

III

3/90

Залік

Педагогіки та освітнього менеджменту

53

Порівняльна педагогіка

IV

3/90

Залік

Педагогіки та освітнього менеджменту

54

Менеджмент в освіті

VIII

3/90

Залік

Педагогіки та освітнього менеджменту

55

Педагогіка партнерства

V

3/90

Залік

Педагогіки та освітнього менеджменту

56

Анімаційна діяльність педагога-організатора

VІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

57

Організація роботи педагога в позашкільних навчальних закладах

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

58

Виховні технології в закладах освіти

VІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

59

Основи педагогічної майстерності

ІІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

60

Основи інклюзивної освіти

V

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

61

Фінансова грамотність у початковій школі

VII

3/90

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

62

Методика навчання фізичної культури в початковій школі

VII

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

63

Організація і управління освітнім процесом в закладах освіти

VIII

3/90

Екзамен

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

 

 

 

ОС МАГІСТР

 

з/п

 

 

Назва дисципліни

 

 

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС/

годин за навчальним планом

 

 

Форма контролю

 

Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін

1

STEM-освіта в початковій школі

ІІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

2

Актуальні проблеми взаємодії сім’ї та школи

ІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

3

Анімаційна діяльність педагога-організатора

ІІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

4

Виховний потенціал початкової освіти

ІІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

5

Екологія

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

6

Економічна освіта молодших школярів

III

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

7

Землезнавство

ІV

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

8

Інклюзивний туризм

ІІІ

4/120

Залік

Виховних технологій та педагогічної творчості

9

Інформатика та ІКТ

ІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

10

Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях

ІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

11

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

12

Медіаосвіта та медіаграмотність

ІІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

13

Методика навчання письма

II

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

14

Методика роботи вчителя в інклюзивному класі

IV

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

15

Методика роботи вчителя в малокомплектній школі

II

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

16

Надійність та захист комп’ютерних систем

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

17

Новаторський рух в історії початкової школи України

ІІ

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

18

Основи дистанційного навчання у початковій освіті

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

19

Основи екології

ІV

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

20

Основи логіки з методикою навчання

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

21

Основи природознавства та екології

ІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

22

Основи програмування в початковій школі

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

23

Педагогічне прикладне програмне забезпечення

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

24

Програмування

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

25

Розв’язування арифметичних задач

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

26

Теорія і практика диференційованого навчання

ІІІ

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

27

Технології навчання громадянської та історичної освітньої галузі

III

3/90

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

28

Технології розробки Web-додатків у початковій освіті

ІІІ

4/120

Залік

Теорії початкового навчання

29

Технології та методика навчання фінансової грамотності молодших школярів

III

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

30

Трудове навчання з практикумом

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

31

Управління освітнім процесом у початковій школі

IV

4/120

Залік

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

32

Флористика

ІV

3/90

Залік

Теорії початкового навчання

 

 

 

 

 

 

Reklama2021