Heder6 1

Header6 0


 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Факультету початкової освіти

на 2022/2023 н.р.

на 2023/2024 н.р.

 

 

№ з/п

Назва дисципліни

Семестр

Кількість кредитів EKTC/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

БАКАЛАВР

1

STEM-освіта в початковій школі

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

2

Арт – терапія

3/8

3/90

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Ведення професійних документів

7

3/90

екзамен

педагогіки та освітнього менеджменту

4

Виховання міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку

7

3/90

залік

дошкільної освіти

5

Виховні технології в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

8

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

6

Виховні технології в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

7

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

7

Виховні технології в закладах освіти

8

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

8

Дидактика початкової освіти

4

4/120

залік

педагогіки та освітнього менеджменту

9

Екологія

8

(5)

3/90 (4\120)

залік

теорії початкового навчання

10

Еристика

7

4/120

екзамен

практичного мовознавства

11

Етика і психологія сімейного життя

8

4/120

залік

психології

12

Етнопедагогіка

8

4/120

залік

практичного мовознавства

13

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

8

4/120

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

14

Здоров’язбережувальні технології в інклюзивному класі

8

3/90

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

15

Землезнавство

5

4/120

залік

теорії початкового навчання

16

Інклюзивна педагогіка

8

3/90

екзамен

виховних технологій та педагогічної творчості

17

Інноваційні моделі надання освітніх послуг

7

3/90

екзамен

соціальної педагогіки та соціальної роботи

18

Іноземна мова за професійним спрямуванням

5-8

6/180

екзамен

іноземних мов

19

Інтеграція змісту предметів у початковій школі

8

4/120

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

20

Історія початкової освіти

8

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

21

Компетентнісний підхід до природничої освіти молодших школярів

8

4/120

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

22

Комунікативний курс англійської мови

5-8

6/180

залік

англійської мови та методики її навчання

23

Лексикологія української мови

7-8

4/120

залік

практичного мовознавства

24

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

25

Математика

3

4/120

залік

теорії початкового навчання

26

Медіаосвіта та медіаграмотність

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

27

Методика впровадження театрального мистецтва в початковій школі

4

3/90

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

28

Методика навчання зарубіжної літератури

7

4/120

екзамен

слов'янських мов та зарубіжної літератури

29

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

3

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

30

Методика роботи з учнями з особливими освітніми потребами у початковій школі

7

4/120

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

31

Методика розвитку критичного мислення в учнів початкової школи

7

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

32

Методичні підходи до вивчення ономастичного матеріалу у початковій школі

6

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

33

Надійність та захист комп’ютерних систем

6

4/120

залік

теорії початкового навчання

34

Норми і стилі літературної української мови

7-8

4/120

залік

практичного мовознавства

35

Організація і управління освітнім процесом в закладах освіти

8

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

36

Організація роботи педагога в позашкільних навчальних закладах

4

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

37

Організація та методика соціально-психологічного тренінгу

3

4/120

екзамен

психології

38

Основи дизайну та технологій у початковій школі

3

4/120

залік

теорії початкового навчання

39

Основи екології

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

40

Основи інклюзивної освіти

5

3/90

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

41

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва в закладах дошкільної освіти

7

3/90

залік

дошкільної освіти

42

Основи педагогічних досліджень та моніторинг якості освіти

6

3/90

екзамен

виховних технологій та педагогічної творчості

43

Основи педагогічної творчості та музичного виховання

7

3/90

залік

дошкільної освіти

44

Основи природознавства та екології

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

45

Педагогіка партнерства

3

4/120

залік

педагогіки та освітнього менеджменту

46

Педагогічна інноватика в початковій школі

4

3/90

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

47

Педагогічне прикладне програмне забезпечення

6

4/120

екзамен

теорії початкового навчання

48

Політична та соціологічна науки

8

3/90

екзамен

соціальних і правових дисциплін

49

Польська мова

5-8

6/180

залік

іноземних мов

50

Порівняльна лексикологія української та англійської мов

7

3/90

залік

англійської мови та методики її навчання

51

Порівняльна стилістика української та англійської мов

7

4/120

залік

англійської мови та методики її навчання

52

Практичний курс англійської мови 7-й етап

7

3/90

залік

англійської мови та методики її навчання

53

Програмування

8

4/120

залік

теорії початкового навчання

54

Психодрама

7

4/120

екзамен

практичного мовознавства

55

Психолого-педагогічні основи розвитку дітей передшкільного віку

3

4/120

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

56

Риторика

7

4/120

екзамен

практичного мовознавства

57

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

3

4/120

екзамен

психології

58

Сучасні методичні підходи до вивчення змістових ліній початкового курсу математики

6

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

59

Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі

4

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

60

Теоретичний курс англійської мови

7-8

5/150

залік

теорії та практики іноземних мов

61

Теорія і практика диференційованого навчання

7

4/120

залік

теорії початкового навчання

62

Теорія та практика національно-патріотичного виховання у початковій школі

2

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

63

Технології літературно-творчого розвитку молодших школярів

7

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

64

Технології розвитку здібностей та обдарованості учня

8

3/90

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

65

Технології розробки Web-додатків у початковій освіті

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

66

Трудове навчання з практикумом

4

4/120

залік

теорії початкового навчання

67

Управління природоохоронною діяльністю

8

3/90

залік

дошкільної освіти

68

Фінансова грамотність у початковій школі

7

3/90

екзамен

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

69

Фінансова грамотність у початковій школі

6

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

70

Флористика

8

3/90

залік

теорії початкового навчання

3

4/120

залік

71

Формування предметних компетентностей при вивченні мовно-літературної галузі

8

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

72

Формування предметної математичної компетентності в учнів початкової школи

7

3/90

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

МАГІСТР

термін навчання 1 рік 4 місяці

1

Анімаційна діяльність педагога організатора

3

3/90

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

2

Виховання дітей з особливими потребами

5

3/90

екзамен

виховних технологій та педагогічної творчості

3

Інклюзивний туризм

3

3/90

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

4

Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях

2

3/90

залік

теорії початкового навчання

5

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

2,3

3/90

залік

теорії початкового навчання

6

Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного курсу

2

3/90

залік

теорії початкового навчання

7

Надійність та захист комп’ютерних систем

2,3

3/90

залік

теорії початкового навчання

8

Основи дизайну та технологій у початковій школі

3

3/90

залік

теорії початкового навчання

9

Основи дистанційного навчання у початковій освіті

2

3/90

залік

теорії початкового навчання

10

Технології навчання громадянської та історичної освітньої галузі

3

3/90

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

11

Технології та методика навчання фінансової грамотності молодших школярів

3

3/90

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

МАГІСТР

термін навчання 1 рік 9 місяців

1

Анімаційна діяльність педагога організатора

3

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

2

Економічна освіта молодших школярів

3

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях

2

3/90

залік

теорії початкового навчання

4

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

2

4/120

залік

теорії початкового навчання

5

Логіка у початковій школі

2

4/120

залік

теорії початкового навчання

6

Медіаосвіта та медіаграмотність

3

4/120

залік

теорії початкового навчання

7

Методика навчання письма

2

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

8

Методика роботи вчителя в інклюзивному класі

4

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

9

Надійність та захист комп’ютерних систем

3

4/120

залік

теорії початкового навчання

10

Новаторський рух в історії початкової школи України

2

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

11

Основи дизайну та технологій у початковій школі

3

4/120

залік

теорії початкового навчання

12

Основи дистанційного навчання у початковій освіті

2

3/90

залік

теорії початкового навчання

13

Основи педагогічної майстерності

2

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

14

Теорія та практика національно-патріотичного виховання у початковій школі

2

4/120

залік

виховних технологій та педагогічної творчості

15

Технології та методика навчання фінансової грамотності молодших школярів

3

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

16

Управління освітнім процесом у початковій школі

4

4/120

залік

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

17

Цивільний захист та охорона праці в закладах освіти

2

3/90

залік

ТТД, ОП ТА БЖД

л 

 

Reklama2021