Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Диференційна психологія

5/150

екзамен

3

кафедра психології

2

Історія психології

4/120

залік

3

кафедра психології

3

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра інформатики та ІКТ

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

5/150

залік

3

кафедра дошкільної освіти

2

Дитяча психологія

4/120

екзамен

3

кафедра дошкільної освіти

3

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра інформатики та ІКТ

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Соціальна психологія

3/90

залік

2

кафедра психології

2

Основи психокорекції

4/120

залік

3

кафедра спеціальної освіти

3

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

4

Психологія девіантної поведінки

3/90

залік

3

кафедра психології

5

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

3/90

залік

2

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

2

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

3

Дитяча психологія

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

4

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

3

кафедра спеціальної освіти

5

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практикум розв’язування задач з інформатики

3/90

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

2

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

3

Програмування

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

4

Інформаційні системи

3/90

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

5

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 


 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Соціальна психологія

4/120

залік

2

кафедра психології

2

Диференційна психологія

4/120

екзамен

3

кафедра психології

3

Історія психології

3/90

залік

3

кафедра психології

4

Основи інформатики з елементами програмування

3/90

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

5

Математика

6/180

екзамен

1

кафедра теорії початкового навчання

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Програмування

4/120

залік

2

кафедра інформатики та ІКТ

2

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

2

кафедра інформатики та ІКТ

3

Математика

6/180

екзамен

1

кафедра теорії початкового навчання

4

Математична логіка та теорія алгоритмів

4/120

екзамен

3

кафедра інформатики та ІКТ

5

Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем

3/90

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Дитяча психологія

4/120

екзамен

3

кафедра дошкільної освіти

2

Дошкільна педагогіка

3/90

залік

3

кафедра дошкільної освіти

3

Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

4/120

залік

2

кафедра дошкільної освіти

4

Основи інформатики з елементами програмування

3/90

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

3

Математика

6/180

екзамен

1

кафедра теорії початкового навчання

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія девіантної поведінки

4/120

залік

4

кафедра психології

2

Психологія спілкування

4/120

залік

4

кафедра психології

3

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

4

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

5

Соціальна психологія

5/150

екзамен

5

кафедра психології

6

Психологічне діагностування з практикумом

5/150

екзамен

5

кафедра психології

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Теорія та методика фізичного виховання

4/120

залік

4

кафедра дошкільної освіти

2

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

4/120

залік

4

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

3

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

4

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

5

Методика ознайомлення дітей з природою

5/150

екзамен

5

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

6

Дошкільна педагогіка

5/150

екзамен

5

кафедра дошкільної освіти

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Методика навчання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура"

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

2

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

3

Психологія управління та конфліктологія

3/90

екзамен

4

кафедра психології

4

Основи психологічного консультування

4/120

екзамен

4

кафедра психології

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Методика навчання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура"

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

2

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

3

Дошкільна лінгводидактика

3/90

екзамен

4

кафедра психології та педагогогіки розвитку дитини

4

Дошкільна педагогіка

4/120

екзамен

4

кафедра дошкільної освіти

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Методика навчання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура"

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

2

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

3

Технології розробки Web-додатків

3/90

екзамен

4

кафедра теорії початкового навчання

4

Методика навчання інформатики в основній школі

4/120

екзамен

4

кафедра інформатики та ІКТ

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія девіантної поведінки

3/90

залік

4

кафедра психології

2

Психологічне діагностування з практикумом

3/90

екзамен

4

кафедра психології

3

Основи психокорекції

4/120

залік

4

кафедра спеціальної освіти

4

Основи психологічного консультування

5/150

екзамен

5

кафедра психології

5

Курсова робота з психодіагностики

1/30

 

4

кафедра психології

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Теорія і методика фізичного виховання

3/90

залік

4

кафедра дошкільної освіти

2

Методика ознайомлення дітей з природою

3/90

екзамен

4

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

3

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

4/120

залік

4

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

4

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

5/150

екзамен

5

кафедра дошкільної освіти

5

Курсова робота з фахових методик дошкільної освіти

1/30

 

4

кафедра психології

 


 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 2р. 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Інформаційні системи

3/90

залік

4

кафедра інформатики та ІКТ

2

Технології розробки Web-додатків

3/90

екзамен

4

кафедра теорії початкового навчання

3

Практикум розв’язування олімпіадних задач з інформатики

4/120

залік

4

кафедра інформатики та ІКТ

4

Методика навчання інформатики в основній школі

5/150

екзамен

5

кафедра інформатики та ІКТ

5

Курсова робота з методики інформатики

1/30

 

4

кафедра інформатики та ІКТ

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи психокорекції

6/180

залік

6

кафедра спеціальної освіти

2

Психологія управління та конфліктологія

5/150

екзамен

7

кафедра психології

3

Курсова робота з психодіагностики

1/30

 

6

кафедра психології

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

6/180

залік

6

кафедра дошкільної освіти

2

Дошкільна лінгводидактика

5/150

екзамен

7

кафедра псих. та педагог. розвитку дитини

3

Курсова робота з фахових методик дошкільної освіти

1/30

 

6

кафедра дошкільної освіти

 

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (термін навчання: 2 роки 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія управління та конфліктологія

3/90

екзамен

6

кафедра психології

2

Організація навчального процесу в початковій школі

3/90

залік

6

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

6

кафедра спеціальної освіти

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (термін навчання: 2 роки 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Дошкільна лінгводидактика

3/90

екзамен

6

кафедра псих. та педагог. розвитку дитини

2

Організація навчального процесу в початковій школі

3/90

залік

6

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

6

кафедра спеціальної освіти

 


 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (термін навчання: 2 роки 10 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Комп’ютерне моделювання

3/90

екзамен

6

кафедра інформатики та ІКТ

2

Організація навчального процесу в початковій школі

3/90

залік

6

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

6

кафедра спеціальної освіти

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

2

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

3

Основи психологічного консультування

6/180

екзамен

8

кафедра психології

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

2

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

3

Навчання і виховання у різновікових групах

6/180

екзамен

8

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія статі і сім’ї

4/120

екзамен

2

кафедра психології

2

Методика роботи психолога

4/120

екзамен

2

кафедра психології

3

Організація і методика СПТ

3/90

залік

2

кафедра психології

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Педагогічні технології дошкільної освіти

5/150

екзамен

2

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

2

Психологія менеджменту дошкільної освіти

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

3

Інтернетика та прикладні технології в освіті

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

4

Моніторинг якості дошкільної освіти

3/90

екзамен

2

кафедра дошкільної освіти

5

Інклюзивна педагогіка

4/120

екзамен

3

кафедра спеціальної освіти

6

Порівняльна педагогіка

3/90

залік

2

кафедра педаг. та осв. менендж.

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Методика навчання інформатики в профільній школі

5/150

екзамен

2

кафедра інформатики та ІКТ

2

Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного циклу

3/90

екзамен

2

кафедра інформатики та ІКТ

3

Надійність і захист комп’ютерних систем

3/90

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

 


 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 4 місяці, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія творчості

4/120

екзамен

3

кафедра спеціальної освіти

2

Експериментальна психологія

4/120

залік

3

кафедра психології

3

Психологія професійної діяльності

4/120

залік

3

кафедра психології

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 4 місяці, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Медіаосвіта та медіаграмотність

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

2

Адміністрування навчальних систем

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

3

Комп’ютерні тестові технології

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

 


 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійна програма

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 9 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Літературознавча пропедевтика в початковій школі

4/120

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

2

Основи інтелектуальної власності

4/120

залік

1

кафедра ТТД, ОП та БЖД

3

Академічна риторика

4/120

залік

1

кафедра укр. літ, українознавства та мет. їх навч.

4

Методика навчання письма

4/120

залік

1

кафедра фахових методик та інноваційних технологій в поч. школі

5

Основи педагогічної майстерності

4/120

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

6

Основи дистанційного навчання у початковій школі

3/90

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо - наукова програма

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 9 місяців, заочна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практичний курс української мови

4/120

екзамен

3

кафедра практичного мовознавства

2

Розв’язування складних арифметичних задач

4/120

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

3

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

3/90

залік

2

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

4

Основи дистанційного навчання в початковій школі

3/90

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

5

Виховний потенціал початкової школи

4/120

екзамен

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

6

Менеджмент в освіті

3/90

залік

3

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійна програма

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 9 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Управління навчально-виховним процесом

4/120

залік

4

кафедра фахових методик та інноваційних технологій в поч. школі

2

Трудове навчання з практикумом

3/90

залік

4

кафедра теорії початкового навчання 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо - наукова програма

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 9 місяців, заочна форма)

на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи інтелектуальної власності

4/120

залік

1

кафедра ТТД, ОП та БЖД

2

Актуальні проблеми взаємодії сім’ї та школи

3/90

залік

4

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

3

Теорія і практика диференційованого навчання

4/120

залік

4

кафедра теорії початкового навчання

4

Креативні технології навчання у ВНЗ

3/90

залік

4

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 

 

2