Heder6 1

Header6 0


Шановний студенте! 

Для вивчення громадської думки здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм, освітнього процесу, освітньої діяльності, 

оцінки освітнього середовища просимо Вас відповісти на питання цих анкет.

 

Анкета з метою з'ясування якості викладання навчальної дисципліни

 

Анкета щодо з'ясування якості освітнього процесу

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти соціальною підтримкою

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для ЗВО щодо вияву задоволеності організацією освітнього процесу 

Результати опитування здобувачів 

 

Опитування щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів 

 

Анкета  «Оцінка якості організації практичної підготовки» для здобувачів вищої освіти факультету початкової освіти

Результати опитування здобувачів 

 

Анкета оцінювання якості викладання дисциплін

Результати анкетування  студентів 2 курсу щодо оцінювання якості викладання дисциплін

Reklama2021