Heder6 1

Header6 0


Шановний студенте! 

Для вивчення громадської думки здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм, освітнього процесу, освітньої діяльності, 

оцінки освітнього середовища просимо Вас відповісти на питання цих анкет.

 

Анкета для здобувачів вищої освіти про якість навчання та академічну доброчесність

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Опитування здобувачів вищої освіти  щодо якості надання освітніх послуг під час сесії

Результати опитування здобувачів

 

Опитування випускників (магістрів) щодо якості надання освітніх послуг в університеті

 

Опитування батьків здобувачів вищої освіти І курсу 

 

Визначення психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах війни

Результати опитування здобувачів

 

Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці

 

Опитування студентів І курсу щодо адаптації в закладі вищої освіти 

Результати опитування здобувачів

 

Опитування випускників шкіл, молодших бакалаврів та бакалаврів, які вступили на рівень бакалавра,  на рівень магістра  (факультет початкової освіти)

Результати опитування здобувачів

 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів

Результати опитування здобувачів

 

Анкета для здобувача вищої освіти щодо ефективності роботи в системі дистанційного навчання  І семестр 2023 - 2024 н.р.

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Анкета з метою з'ясування якості викладання навчальної дисципліни

 

Анкета щодо з'ясування якості освітнього процесу

Результати анкетування щодо якості освітнього процесу

 

Визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти соціальною підтримкою

Результати опитування здобувачів

 

 

 

 

 

Reklama2021