Heder6 1

Header6 0


Історія факультету

Починається славетна історія факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 1960 році. Тоді на перший курс новоствореного факультету було зараховано 50 студентів. Перший декан факультету початкової освіти – канд.пед. наук Ставицький Василь Андрійович (1960-1972р.р.)

Історичні події свідчать, що процес становлення факультету був далеко не простий, оскільки з 1965 року набір на денну форму навчання на факультеті було припинено, майбутніх учителів готували тільки на заочному відділенні. У вересні 1971 року до Уманського педінституту з м. Бердичева було переведено факультет такого ж профілю. Саме з того часу і понині на факультеті почала функціонувати як заочна, так і денна форми навчання.

 Ltrfyb

Нині колектив факультету очолює канд. психол. наукпрофесор Борис Андрійович Якимчук. Упродовж тривалого часу на факультеті працювали доценти Н.Н. Баннова, І.А. Пащенко, Н.Ф. Непийвода, І.С. Лозебний, Н.Б. Шептій; старші викладачі С.А. Акуратнова, Є.П. Кошелєва, Ю.М. Наумов, С.Я. Хенкін, А.Т. Нещадим, О.В. Сіукаєва, І.П. Безлюдний, К.М. Шептій, В.Ф. Лещенко.

32Вагомий внесок у становлення і розвиток факультету та його утвердження зробили доценти М.І. Бабій, О.М. Зуб, В.В. Гараніна, А.І. Кагальняк, ст.викладачіН.Г. Баліцька, А.П. Картель, Г.К. Шевчук, Мотрич Л.К., В.І. Шпігало, І.Т. Шандра, які нині на заслуженому відпочинку. Не можна не згадати і викладачів, які більше чверті століття присвятили науково-педагогічній діяльності на факультеті: Г.П. Волошина, Г.І. Коберник, В.М. Сирота, З.М. Сирота, Д.І. Балдинюк, Н.А. Балдинюк, Д.І. Пащенко, В.Т. Ткаченко. Вони і сьогодні всі свої сили, талант і досвід передають колегам і студентам.

Із 1989 р. на факультеті розпочато підготовку фахівців, що навчаються за двома спеціальностями. На той час це були такі спеціальності: початкове навчання і музика, початкове навчання і образотворче мистецтво, початкове навчання і хореографія. А з 2001 року на факультеті здійснюється підготовка за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія», «Початкове навчання. Фізична культура». Нині здійснюється підготовка за напрямом «Початкова освіта», спеціалізації «Практична психологія», «Іноземна мова (англійська)», «Фізичнакультура», «Інформатика».

На факультеті упроваджено систему ступеневої підготовки від бакалавра до магістра початкової освіти. Слід наголосити на тому, що нові можливості для розвитку факультету з’явилися з уведенням у дію в 1995 році нового навчального корпусу. Розширилась матеріальна база, з’явилися нові кабінети, аудиторії, лабораторії. Своєрідною візитною карткою факультету є лабораторія «Проблеми сільської початкової школи» та науково-методичний Центр інноваційних освітніх технологій. Особливою гордістю факультету є його випускники. Серед випускників факультету різних часів – міський голова міста Умань Юрій Іванович Бодров; бронзовий призер ХХVІ Олімпійських ігор в Атланті у 1996 році Олександр Крикун; доктори педагогічних наук, професори Олена Анатоліївна Біда, Галина Тихонівна Кловак, Комар Ольга Анатоліївна, Осадченко Інна Іванівна; професор Міжнародної Кадрової академії Геннадій Леонідович Бондаренко; член Національної Спілки письменників України, кандидат педагогічних наук, доцент Марина Степанівна Павленко; заслужені працівники культури України, тріо «Гонта» у складі Петра Волошина, Василя Семенчука та Валентина Купчика; працівники органів державного і муніципального управління, управлінь освіти, наукових установ та депутати різних рівнів. Хотілося б відзначити і той факт, що 87 випускників факультету початкової освіти сьогодні забезпечують навчально-виховний процес в університеті на різних факультетах. З них 43% мають науковий ступінь кандидата наук.

Факультет має добрі традиції: організація дозвілля студентів, Фестиваль педагогічної творчості, де команда студентів гідно відстоює творчі ідеї факультету, презентації студентів першого курсу, інсценізації казок, де студенти мають змогу виявити та представити власні різнобічні таланти. Чисельним і впливовим осередком у студентському середовищі є органи студентського самоврядування та студентська профспілкова організація. Через ці структури студенти факультету реалізують захист своїх прав та законних інтересів, забезпечують виконання студентами власних обов’язків, сприяють розвиткові навчальної, науково-дослідної, пошукової, творчої, спортивно-масової та інших видів діяльності, організації співробітництва із студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями, сприяють у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку, у вирішенні всіх питань розвитку факультету, які торкаються студентства.

Нині факультет початкової освіти − це 412 студентів денної та 543 студенти заочної форми навчання. На факультеті упроваджено систему ступеневої підготовки від бакалавра до магістра початкового навчання. Фахова підготовка студентів факультету забезпечується силами трьох кафедр: теорії початкового навчання, фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, виховних технологій та педагогічної творчості. Загальна чисельність штатних викладачів факультету складає 19 осіб. Серед них 2 професори, 12 кандидатів наук, доцентів. Факультет пам’ятає і щиро дякує усім тим, хто стояв у його витоків, сприяв його розбудові і становленню, дякує своїм випускникам різних поколінь, які продовжують і примножують фахову, духовну, інтелектуальну спадщину в науковій, освітянській сферах діяльності.

Факультет початкової освіти, вступаючи у новий етап свого розвитку та діяльності, успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки педагогічних кадрів, проведення актуальних досліджень та нових методичних розробок і посідає гідне місце у структурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.