Heder6 1

Header6 0


Загальні відомості

У своєму складі факультет має три кафедри:

 • Виховних технологій та педагогічної творчості. Завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Макарчук Вікторія Вікторівна.
 • Теорії початкового навчання. Завідувач – доктор педагогічнх наук, доцент Муковіз Олексій Павлович.
 • Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна

На факультеті початкової освіти здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр»:

Денне відділення

 • Початкова освітаПсихологія. Освітній ступінь: бакалавр – (3 р. 10 м.); на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаДошкільна освіта.Освітній ступінь: бакалавр –  (3 р. 10 м.); на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаСередня освіта (Мова і література (англійська)).Освітній ступінь бакалавр –  3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаСередня освіта (Інформатика). Бакалавр –  3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освіта. Психологія. Освітній ступінь магістр – 1,4 рік. 
 • Початкова освітаДошкільна освіта. Освітній ступінь магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освітаСередня освіта (Інформатика). Освітній ступінь магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освіта. Середня освіта (Хореографія).Бакалавр –  3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;

Заочне відділення

 • Початкова освітаПсихологія. Бакалавр – 3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаДошкільна освіта. Бакалавр –  3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаСередня освіта (Інформатика). Бакалавр –  3 р. 10 м.; на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» – 1 р. 10 м.;
 • Початкова освітаПсихологія. Магістр – 1,4 рік. 
 • Початкова освітаДошкільна освіта. Магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освітаСередня освіта (Інформатика)Магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освіта (освітньо-наукова програма). Магістр – 1,9 рік.
 • Початкова освіта (на базі вищої освіти). Магістр – 1,9 рік

Кадровий потенціал

Підготовку студентів забезпечують спеціалісти вищої кваліфікації, серед яких доктори педагогічних наук, професори Комар О.А., Муковіз О.П., Кравчук О.В., кандидати педагогічних наук, доценти Волошина Г.П., Грітченко Т.Я., Добридень А.В., Коберник Г.І., Макарчук В.В., Ящук О.М., Перфільєва Л.П., Роєнко Л.М., Торчинська Т.А., Шевчук І.В., Коломієць Н.А., Лоюк О.В, Резніченко І.Г., Дзюбенко І.А., Дячук П.В., Чучаліна Ю.М., викладачі Гаращук Є.М., Мельничук В.О., Байдюк Л.М., Веремієнко В. О., Пісняк В.С.

Кафедри факультету співпрацюють з фахівцями провідних освітніх та наукових установ. Факультет початкової освіти забезпечує вирішення актуальних проблем початкової освіти. На його базі проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські науково-практичні конференції, навчально-методичні семінари.