Heder6 1

Header6 0


ЗАХОДИ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

Заходи

Мета

Термін виконання

Відповідальні

1.

Лекторій «Академічна доброчесність – запорука успіху у навчанні».

Інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання правил академічної доброчинності в освітньому процесі.

Вересень

 

Куратори груп

2.

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо розуміння академічної доброчесності

З'ясування  причин чому здобувач вищої освіти може вдатися до плагіату та інших форм порушення академічної доброчесності.

Жовтень

Куратори груп

3.

Повідомлення на сайті факультету про заходи з питань формування культури академічної доброчесності

Інформування учасників освітнього процесу про заходи щодо питань академічної доброчесності

Впродовж

року

Відповідальний за сайт

4.

Відеолекторії про культуру  академічної доброчесності

З метою популяризації питань академічної доброчесності на факультеті початкової освіти

Щосеместрово

Заступник декана з виховної роботи, куратори груп

5.

Курси підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників з питань академічної доброчесності

З метою ознайомлення науково-педагогічних працівників з різними підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі.

Впродовж

року

Науково-педагогічні працівники факультету

6.

Тиждень «Академічної 

доброчесності»

 

Пояснення здобувачам вищої освіти важливості дотримання культури академічної доброчесності.

Щосеместрово

Заступник декана з виховної роботи

7.

Проведення тематичних лекцій, презентацій, тренінгів, семінарів із запрошенням фахівців

Популяризація знань та формування практичних умінь щодо академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та викладачів.

Впродовж

року

Науково-педагогічні працівники факультету

8.

Самоосвіта науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти

З метою набуття нових знань та формування практичних вмінь щодо питань академічної доброчесності.

Впродовж

року

Учасники освіт-нього процесу

9.

Моніторинг здобувачів

вищої освіти

З метою анонімного опитування здобувачів вищої освіти щодо наявності/відсутності порушень академічної доброчесності в університеті.

Грудень

Травень

Декан, куратори груп

10

Вивчення українського та зарубіжного досвіду наукових працівників щодо реалізації академічної доброчесності в освітньому процесі

З метою популяризації принципів академічної доброчесності під час науково-практичних заходів серед студентської молоді.

Впродовж

року

Учасники освіт-нього процесу

 

Reklama2024