Heder6 1

Header6 0


1

2

3

4

5

Анкета моніторингового дослідження студентів ФПО

 

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні важливих для факультету, його колективу проблем. Для цього Вам належить відповісти на питання цієї анкети.

Просимо уважно ознайомитися з кожним питанням анкети і можливими варіантами відповідей і відповісти на них. Якщо ж є необхідність, допишіть свій варіант.

Просимо Вас бути уважними і не залишати питання без відповідей. Своє прізвище вказувати не потрібно.

 • На якому курсі Ви навчаєтеся?

О 1 курс

О 2 курс

О 3 курс

О 4 курс

О 1 курс магістратури

О 2 курс магістратури

 • Чим Ви керуєтеся, здобуваючи вищу освіту? (Відзначте не більше двох головних для Вас причин):

О Прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом в своїй справі

О Бажанням стати культурною людиною, інтелігентом, наміром розвинути свої здібності

О Прагненням уникнути служби в армії

О Бажанням пожити цікавим студентським життям

О Усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту важко чого-небудь досягти в житті

 • Ваша успішність:

О Навчаюся в основному на «відмінно»

О Навчаюся на «добре» і «відмінно»

О Навчаюся на «відмінно», «добре», «задовільно»

О В основному на «задовільно»

 • Якою мірою Вам зараз подобається обрана спеціальність?

О Дуже подобається

О Мабуть, подобається

О Мабуть, не подобається

О Зовсім не подобається

О Важко сказати

 • Чим Ви керуєтеся, відвідуючи аудиторні заняття (лекції, семінари і ін.)? (Можна відзначити декілька відповідей).

О Це мій обов’язок як студента

О Прагнення одержати знання, дізнатися нове

О Пошана до викладача

О Висока якість занять, що проводяться

О Суворий контроль за відвідуванням

О Бажання зустрітися, поспілкуватися з друзями

О Жива, творча атмосфера на заняттях

О Важко відповісти

 • Для підготовки до семінарських і практичних занять Ви, як правило:

О Читаєте тільки обов’язкову літературу

О Читаєте обов’язкову і додаткову літературу, рекомендовану викладачем

О Прагнете вивчити також самостійно підібрану літературу по даній темі

О обмежуєтеся конспектом лекцій або підручником

О Нічого не читаєте

О Важко сказати, буває по-різному

 • Чи часто Ви стикаєтеся з негативними явищами на факультеті, з якими? (Відзначте, будь ласка, по кожному рядку).

О Дуже часто

О Часто

О Рідко

О Ніколи

О Шахрайство

О Здирство

О Вживання наркотиків

О Пияцтво

О Торгівля наркотиками

О Крадіжка

О Насильство

 • Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання?

О Вважаю, що вчуся з повною віддачею сил і здібностей

О Вчуся досить сумлінно, але без особливої напруги сил

О Признатися, не стараюся

Інше:

 • Чи є серед викладачів факультету той, кого Ви могли б назвати прикладом, зразком для себе?

О Так

О Ні

 • Чи є серед викладачів факультету ті, з ким у Вас міцні творчі відносини і кого Ви могли б назвати своїми наставниками?

О Так

О Ні

 • Чи пишаєтесь Ви тим, що є студентом факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини?

О Так, звичайно

О Загалом, так

О Загалом, ні

О Звичайно, ні

 • Більшість Ваших друзів є:

О Студентами Вашої академічної групи

О Студентами Вашої спеціальності

О Студентами університету

О Студентами інших ЗВО

О Мої друзі не є студентами

 • Де Ви проживаєте?

О Вдома з батьками

О У власній квартирі

О У гуртожитку

О На приватній квартирі

О У родичів

 • Чи поєднуєте Ви навчання з роботою?

О Так, маю постійну роботу

О Так, маю тимчасову роботу

О Так, періодично підробляю, де доведеться

О Не підробляю

 • Якби Вам довелося зараз знову обирати, Ви стали б вступати до університету за своєю спеціальністю?

О Так, став (ла) би вступати до університету на цю спеціальність

О Вступав (ла) би до університету, але на іншу спеціальність

О Вступав (ла) би до іншого ЗВО, але за цією ж спеціальністю

О Не став( ла) би взагалі здобувати вищу освіту

О Важко сказати

 • Чи оберете спеціальність, за якою навчаєтеся?

О Піду працювати за одержаною спеціальністю

О Шукатиму місце, де добре платять, і не обов’язково за спеціальністю

О Мрію мати власну справу і прагнутиму до цього

О Житиму, як вийде, як дозволять обставини

О Намагатимуся виїхати за кордон і працювати там

О Намагатимуся одержати іншу спеціальність

О Вступлю в аспірантуру

Інше:

 • З чим Ви пов’язуєте свої життєві ідеали?

О З кар’єрою ученого

О З кар’єрою бізнесмена

О З кар’єрою політика

О З кар’єрою «вільного художника»

О Мій ідеал - людина-професіонал в своїй справі

О Мрію про життя за кордоном

 

 

 

 

 

 

Reklama2021