Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Соціальна психологія

3/90

залік

2

кафедра психології

2

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Мова і література (англійська))»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практичний курс англійської мови (І-ий етап)

3/90

залік

2

кафедра англійської мови та методики її навчання

2

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практикум розв’язування задач з інформатики

3/90

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

2

Основи природознавства та екології

4/120

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс І (термін навчання: 2р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Соціальна психологія

4/120

залік

2

кафедра психології

2

Основи інформатики з елементами програмування

3/90

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

3

Математика

6/180

екзамен

1

кафедра теорії початкового навчання

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Диференційна психологія

5/150

екзамен

3

кафедра психології

2

Історія психології

4/120

залік

3

кафедра психології

3

Психологія девіантної поведінки

4/120

залік

4

кафедра психології

4

Психологія спілкування

4/120

залік

4

кафедра психології

5

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра теорії початкового навчання

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Мова і література (англійська))»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практичний курс англійської мови (1-ий етап)

5/150

залік

3

кафедра англійської мови та методики її навчання

2

Практичний курс англійської мови (2-ий етап)

4/120

екзамен

3

кафедра англійської мови та методики її навчання

3

Практичний курс англійської мови (3-ий етап)

4/120

залік

4

кафедра англійської мови та методики її навчання

4

Історія англійської мови

4/120

залік

4

кафедра англійської мови та методики її навчання

5

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра теорії початкового навчання

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем

5/150

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

2

Математична логіка та теорія алгоритмів

5/150

екзамен

3

кафедра інформатики та ІКТ

3

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра теорії початкового навчання

4

Інформаційні системи

4/120

екзамен

4

кафедра інформатики та ІКТ

5

Програмування

6/180

залік

4

кафедра теорії початкового навчання

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Хореографія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Теорія і методика класичного танцю. Частина 1

5/150

залік

3

кафедра хореографії та художньої культури

2

Теорія і методика народно-сценічного танцю. Частина 1

4/120

екзамен

3

кафедра хореографії та художньої культури

3

Теорія і методика класичного танцю. Частина 2

4/120

залік

4

кафедра хореографії та художньої культури

4

Теорія і методика народно-сценічного танцю. Частина 2

4/120

залік

4

кафедра хореографії та художньої культури

5

Інформатика та ІКТ

3/90

екзамен

3

кафедра теорії початкового навчання

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи психокорекції

4/120

залік

3

кафедра спеціальної освіти

2

Психологія девіантної поведінки

3/90

залік

3

кафедра психології

3

Психологія управління та конфліктологія

3/90

екзамен

4

кафедра психології

4

Основи психологічного консультування

4/120

екзамен

4

кафедра психології

5

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

6

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

7

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта

(Мова і література (англійська)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Практичний курс англійської мови (2-ий етап)

4/120

залік

3

кафедра англійської мови та методики її навчання

2

Практичний курс англійської мови (3-ий етап)

3/90

екзамен

4

кафедра англійської мови та методики її навчання

3

Література Англії

3/90

залік

3

кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

4

Шкільний курс англійської мови в ЗОШ

4/120

екзамен

4

кафедра англійської мови та методики її навчання

5

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

6

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

7

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Програмування

4/120

залік

3

кафедра теорії початкового навчання

2

Інформаційні системи

3/90

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

3

Технології розробки Web-додатків

3/90

екзамен

4

кафедра теорії початкового навчання

4

Методика навчання інформатики в основній школі

4/120

екзамен

4

кафедра інформатики та ІКТ

5

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

3/90

залік

4

кафедра теорії і методики фізичного виховання

6

Політологія

3/90

залік

4

кафедра суспільних дисциплін

7

Основи педагогічної майстерності

3/90

залік

3

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІ (термін навчання: 2р. 10 місяців, денна форма) на 2019-2020 н. р

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Диференційна психологія

4/120

екзамен

3

кафедра психології

2

Історія психології

3/90

залік

3

кафедра психології

3

Психологія девіантної поведінки

3/90

залік

4

кафедра психології

4

Психологічне діагностування з практикумом

3/90

екзамен

4

кафедра психології

5

Основи психокорекції

4/120

залік

4

кафедра спеціальної освіти

6

Курсова робота з психодіагностики

1/30

 

4

кафедра психології

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологічне діагностування з практикумом

5/150

екзамен

5

кафедра психології

2

Основи психокорекції

6/180

залік

6

кафедра спеціальної освіти

3

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

4

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

5

Соціальна психологія

5/150

екзамен

5

кафедра психології

6

Курсова робота з психодіагностики

3/90

 

6

кафедра психології

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта

(Мова і література (англійська))»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

2

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

3

Практичний курс англійської мови (4-ий етап)

5/150

екзамен

5

кафедра англійської мови та методики її навчання

4

Методика навчання англійської мови в ЗОШ

4/120

екзамен

5

кафедра англійської мови та методики її навчання

5

Практичний курс англійської мови (5-ий етап)

4/120

залік

6

кафедра англійської мови та методики її навчання

6

Курсова робота з методики англійської мови

1/30

 

6

кафедра англійської мови та методики її навчання

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

2

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

3

Технології розробки Web-додатків

3/90

екзамен

5

кафедра теорії початкового навчання

4

Методика навчання інформатики в основній школі

13/390

залік

5

кафедра інформатики та ІКТ

екзамен

6

5

Курсова робота з методики навчання інформатики

1/30

 

6

кафедра інформатики та ІКТ

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Основи екології

3/90

залік

5

кафедра теорії початкового навчання

2

Культура мовлення

3/90

екзамен

5

кафедра практичного мовознавства

3

Методика ознайомлення дітей з природою

5/150

екзамен

5

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

4

Дошкільна педагогіка

5/150

екзамен

5

кафедра дошкільної освіти

5

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

6/180

залік

6

кафедра дошкільної освіти

6

Курсова робота з фах. методик дошкільної освіти

1/30

 

6

кафедра дошкільної освіти

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІІІ (термін навчання: 2 роки 10 місяців, денна форма)

на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія управління та конфліктологія

3/90

екзамен

6

кафедра психології

2

Організація навчального процесу в початковій школі

3/90

залік

6

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

6

кафедра спеціальної освіти

4

Основи психологічного консультування

5/150

екзамен

5

кафедра психології

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія управління та конфліктологія

5/150

екзамен

7

кафедра психології

2

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

 3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

4

Основи психологічного консультування

6/180

екзамен

8

кафедра психології

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Дошкільна лінгводидактика

5/150

екзамен

7

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

2

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

3

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

4

Навчання і виховання у різновікових групах

6/180

екзамен

8

кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

2

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

3

Комп’ютерне моделювання

4/120

екзамен

8

кафедра інформатики та ІКТ

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньої програми «Початкова освіта. Середня освіта

(Мова і література (англійська))»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: бакалавр освіти

курс ІV (денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Лексикологія

3/90

залік

7

кафедра теорії та практики іноземних мов

2

Практичний курс англійської мови (6-ий етап)

4/120

екзамен

7

кафедра англійської мови та методики її навчання

3

Література Англії

3/90

екзамен

8

кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

4

Організація і управління в початковій освіті

3/90

залік

8

кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

5

Основи інклюзивної освіти

3/90

залік

8

кафедра спеціальної освіти

6

Практичний курс англійської мови (7-ий етап)

4/120

екзамен

8

кафедра англійської мови та методики її навчання

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія статі і сім’ї

4/120

екзамен

2

кафедра психології

2

Методика роботи психолога

4/120

екзамен

2

кафедра психології

3

Організація і методика СПТ

3/90

залік

2

кафедра психології

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта.

Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Методика навчання інформатики в профільній школі

5/150

екзамен

2

кафедра інформатики та ІКТ

2

Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного курсу

3/90

екзамен

2

кафедра інформатики та ІКТ

3

Надійність і захист комп’ютерних систем

3/90

екзамен

2

кафедра теорії початкового навчання

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Педагогічні технології дошкільної освіти

5/150

екзамен

2

кафедра дошкільної освіти

2

Моніторинг якості дошкільної освіти

3/90

екзамен

2

кафедра дошкільної освіти

3

Порівняльна педагогіка

3/90

залік

2

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

4

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

5/150

екзамен

2

кафедра дошкільної освіти

5

Система народознавчої роботи в закладі дошкільної освіти

3/90

екзамен

2

кафедра дошкільної освіти

6

Актуальні проблеми сучасного дитинства

3/90

залік

2

кафедра дошкільної освіти

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Психологія»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія творчості

4/120

екзамен

3

кафедра спеціальної освіти

2

Експериментальна психологія

4/120

залік

3

кафедра психології

3

Психологія професійної діяльності

4/120

залік

3

кафедра психології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта.

Середня освіта (Інформатика)»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Медіаосвіта та медіаграмотність

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

2

Адміністрування навчальних систем

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

3

Комп’ютерні тестові технології

4/120

залік

3

кафедра інформатики та ІКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Дошкільна освіта»

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс ІІ (термін навчання: 1 рік 4 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Психологія менеджменту дошкільної освіти

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

2

Інтернетика та прикладні технології в освіті

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

3

Інклюзивна педагогіка

4/120

залік

3

кафедра спеціальної освіти

4

Психологія управління

4/120

залік

3

кафедра психології

5

Методологія наукових досліджень в галузі

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

6

Організація і керівництво дошкільною освітою

4/120

залік

3

кафедра дошкільної освіти

 Перелік навчальних дисциплін вільного вибору

освітньо-наукової програми

здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

академічна кваліфікація: магістр освіти

курс І (термін навчання: 1 рік 9 місяці, денна форма) на 2019-2020 н. р.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

1

Розв’язування складних арифметичних задач

4/120

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

2

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

3/90

залік

2

кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

3

Основи дистанційного навчання в початковій школі

3/90

залік

2

кафедра теорії початкового навчання

 

2