Heder6 1

Header6 0


 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Вікова психологія»

ОС магістр

на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

з терміном навчання 1 р. 9 м.

(вступ за іншою спеціальністю)

Спеціальність 013 «Початкова освіта»

(денна та заочна форми навчання)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ»

 ОС магістр

    на основі ОС бакалавр, ОКР спеціаліст

з терміном навчання 1 р. 4 м.

Спеціальність 013 «Початкова освіта»

(денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Природознавство»

 на базі ОКР молодший спеціаліст

зі скороченим (нормативним) терміном навчання 2 р. 10 м.

Спеціальність 013 Початкова освіта

(денна та заочна форми навчання)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Педагогіка та психологія»

на базі ОКР молодший спеціаліст

з  терміном навчання 2 р. 10 м.

(вступ за іншою спеціальністю)

 Спеціальність  013 «Початкова освіта»

(денна та заочна форми навчання)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Педагогіка та психологія»

на базі ОКР молодший спеціаліст

з скороченим (нормативним) терміном навчання 1 р. 10 м.

Спеціальність  013 «Початкова освіта»

(денна та заочна форми навчання)

Reklama2021