Opera  2021 04 08 155302 Meetgooglecom

 08 квітня 2021 р. на факультеті початкової освіти відбулася настановча конференція з психолого-педагогічної практики для студентів першого курсу (термін навчання 1 рік 10 міс.).

5e3b9d6d93334728391862

28 квітня 2021 року о 13 годині

  У зв’язку із розглядом на засіданні науково-методичної комісії питання «Про внесення змін до освітніх програм» гарантам необхідно подати до 24 квітня 2021р. на електронні адреси кафедр факультету та деканату остаточні примірники Освітніх програм для вступників 2021 року та навчальні плани (для денної та заочної форми навчання). Детальніше...

00

  Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємним та обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню набутих теоретичних знань, формуванню професійних умінь і навичок, освоєнню нових технологій, психологічній адаптації до конкретних умов фахової діяльності тощо.