Heder6 1

Header6 0


ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ

  21 лютого 2023 року викладачі факультету початкової освіти взяли участь у вебінарі із закордонними спікерами на тему: «Якість вищої освіти – світовий досвід» метою якого є підвищення кваліфікації та збір коштів на ЗСУ. 

  Важливим етапом вебінару було обговорення питань академічної доброчесності в освітньому просторі. Адже дотримання академічної культури педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

  Кожен учасник вебінару активно долучався до актуальних питань сьогодення. Дякуємо всім за плідну співпрацю!

02

03

05

06