Heder6 1

Header6 0


Чергова зустріч з стейкхолдерами

  2 лютого 2023 року в рамках громадського обговорення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня зі спеціальності «Початкова освіта» відбулася робоча  зустріч із стейкхолдерами.  Серед запрошених: Миколайко Оксана Віталіївна – заступник директора з навчальної роботи Уманської гімназії № 11 Уманської міської ради Черкаської області та Поштарук Лариса Іванівна – завідувач відділення дошкільної і початкової освіти Уманського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

  Під час зустрічі відбулося обговорення ОП, їх компонентів, видів практик, напрямків неформальної освіти. Стейкхолдери ознайомилися з переліком дисциплін вільного вибору та процедурою їх обрання здобувачами вищої освіти.

  За результатами обговорення було прийнято рішення внести зміни до переліку освітніх компонент освітньої програми 013 Початкова освіта (бакалавр) та в  контексті вимог сучасної школи доповнити  перелік дисциплін вільного вибору блоком предметів з дефектології.

0111