Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта. Дошкільна освіта 
Громадське обговорення
Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: магістр початкової освіти. Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Організатор дошкільної освіти

Запроваджено з 2018 року

Мета освітньо-професійної програми.

Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузях дошкільної та початкової освіти, який володіє знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей організації освітнього процесу у закладах дошкільної та початкової освіти, сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця. Підготовка магістра із широким доступом до працевлаштування.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта. Дошкільна освіта» можуть обіймати такі посади:

 • завідувач відділу (у складі управління освітою);
 • директор (завідувач) дошкільного навчального закладу;
 • менеджер (управитель) систем якості (Початкова освіта);
 • вчитель початкової школи (за наявності диплома першого (бакалаврського) ОР зі спеціальності Початкова освіта);
 • методист з дошкільного виховання;
 • методист;
 • вихователь-методист;
 • інспектор-методист;
 • інспектор з дошкільного виховання;
 • інспектор із навчальної, виховної, методичної роботи;
 • інспектор шкіл;
 • інспектор з охорони дитинства;
 • фахівці з дошкільного виховання.

 

2023

 

2021

 

2020

 

2018