Heder6 1

Header6 0


Всеукраїнський науково-практичний семінар  «ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ»

  16 травня на базі Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Фахова підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах реформування освітньої галузі».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  4 травня за сприяння кафедри виховних технологій та педагогічної творчості був проведений регіональний науково-практичний семінар «Професійний розвиток викладачів педагогічних університетів в умовах неформальної освіти».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

  Викладачі кафедри виховних технологій та педагогічної творчості факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запрошують взяти участь у роботі регіонального науково-практичного семінару «Професійний розвиток викладачів педагогічних університетів в умовах неформальної освіти», який відбудеться 4 травня 2023 року о 14:30 в онлайн форматі.

XVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців  «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»

  Наукова діяльність є невід’ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. Наукова діяльність сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід.