Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта (Інклюзія в початковій школі)

Проєкт

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Кваліфікація: Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи.

Мета освітньої програми. Формування особистості фахівця, здатного працювати в умовах перебудови системи освіти, вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі початкової освіти, який має активну громадянську позицію; володіє психолого-педагогічними знаннями й уміннями організації освітнього процесу в початковій школі, інклюзивного освітнього простору, методологією наукового дослідження, сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, методиками навчання освітніх галузей у початковій школі.

Придатність до працевлаштування. Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта», можуть обіймати такі посади:

  • 2331 – вчитель початкової школи;
  • 3340 – асистент вчителя;
  • 3340 – викладач-стажист;
  • 1229.1 – завідувач відділу (у складі управління освітою);
  • 2352 (22568) – інспектор-методист;
  • 2352 (22710) – інспектор шкіл;
  • 2352 (22646) – інспектор з охорони дитинства.

 

2024

Reklama2024