Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта

Громадське обговорення

Результати обговорення

Проєкт

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
Мета освітньо-професійної програми.
Формування у здобувача вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з розумінням соціальної та етичної відповідальності за свої дії, вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію, проявляти активну громадянську позицію.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.
Відповідно до чинної редакції Державного класифікатора професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» можуть обіймати такі посади:

  • 2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
  • 3310 Фахівці з початкової освіти

 

2024

 

2023 

 

2022

 

2021

 

Reklama2024