Heder6 1

Header6 0


Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти

Освітню програму запроваджено з 2019 року

Мета освітньої програми. Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі початкової освіти, який володіє знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця. Підготовка магістра із широким доступом до працевлаштування.

Придатність до працевлаштування. Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта. Психологія» можуть обіймати такі посади:

  • завідувач відділу (у складі управління освітою);
  • менеджер (управитель) систем якості (Початкова освіта);
  • вчитель початкової школи (за наявності диплома першого (бакалаврського) ОР зі спеціальності Початкова освіта);
  • молодший науковий співробітник (психологія)
  • науковий співробітник (психологія)
  • психолог; 
  • методист;
  • інспектор із навчальної, виховної, методичної роботи;
  • інспектор шкіл.

 2021

 2020

2019