Heder6 1

Header6 0


РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

  19 квітня за ініціативи кафедри виховних технологій та педагогічної творчості факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся регіональний науково-практичний семінар «Академічна доброчесність в освітньому процесі».

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

  10–12 квітня на факультеті початкової освіти відбулися попередні захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  17.04.23 р. на факультеті початкової освіти розпочалися 30-годинні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальності 013 Початкова освіта, які відбуваються в дистанційному режимі. Слухачами курсів стали вчителі початкових класів м. Умані, Уманського району (17 осіб).