Heder6 1

Header6 0


ЗАПОЗИЧУЄМО ДОСВІД КРАЩИХ!

  У рамках міжнародної співпраці з 02 по 08 квітня 2023 року стартувала Міжнародна літня школа «Interdisciplinary Study in the Humanities» на базі Університету імені Адама Міцкевича (Польща). Літня школа об’єднала представників 10 українських ЗВО в межах проєкту NAWA «Солідарність з Україною – Європейські університети».

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

  10–12 квітня на факультеті початкової освіти відбулися попередні захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта.