Logo

щодо організації складання випускних екзаменів у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти за допомогою Інформаційно-освітнього середовища УДПУ методом тестування

122 Min

 Минуло майже дванадцять років з тих пір, коли я вперше переступила поріг Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Таке відчуття - ніби це було вчора…

31 Min

  З 13 по 15 травня на факультеті проходила атестація студентів 261, 262 та 263 груп, заочної форми навчання, освітнього ступеня Магістр у вигляді захисту випускних кваліфікаційних робіт.