У сучасних умовах модернізації вищої педагогічної освіти України, її євроінтегрування актуалізується проблема практико-орієнтованого підходу як засобу професіоналізації університетської підготовки майбутніх фахівців.

1

   13 березня минає 133 роки з того дня, як народився видатний педагог Антон Семенович Макаренко.

« Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все та довше за все люди, з них на першому місці – батьки та педагоги»

А. С. Макаренко