Heder6 1

Header6 0


ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «ПЕДАГОГІКА – ЦЕ МОЄ ЖИТТЯ! (ПЕДАГОГІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ)»

  3 березня 2023 року викладачі та здобувачі вищої освіти факультету початкової освіти були учасниками гостьової лекції на тему: «Педагогікаце моє життя! (педагогіка Івана Зязюна у вимірах сучасності)».

959

  Гостьовий лектор – Ге́оргій Філіпч́ук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, почесний доктор Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича, академік Міжнародної слов’янської академії імені Яна Амоса Коменського.

02

  Лектор наголосив на важливості ролі освіти під час повномасштабного вторгнення. Освіта, як і все суспільне життя, потребує культури – духовної, інтелектуальної, яка опирається на ґрунт світової й національної спадщини. За таких умов людські помисли і вчинки матимуть якісно інший, благородніший і гуманніший характер. Саме культурні цінності народжують і оберігають життя, формують ідеали й життєві смисли, творять любов до ближнього, народу й людського роду, рідної землі, природи, Батьківщини.

 Культура передусім потрібна для особистісного саморозвитку і становлення. Попри всю інформаційність, технологічність, поліінституційність соціального середовища, головним ретранслятором знань і культурних цінностей залишатиметься Вчитель. У різних країнах він наділений різним соціальним статусом, проте його суспільно значимій ролі важко знайти замінники.

  Ге́оргій Філіпч́ук розповів про погляди академіка Івана Зязюна, який описував місце Вчителя у культурно-освітньому просторі і суспільних процесах: «Які б реформи не відбувалися в освіті, які б не пропонувалися ідеї щодо її змісту, щодо найновітніших технологій і світових її стандартів. вони завжди будуть недостатніми, бо найважливішою ланкою поліпшення якості освіти був і залишається Вчитель».

01

  На завершення гостьової лекції представники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини презентували відеолист, у якому йшлося про спогади, значення та роль професійної діяльності, відомого в усьому світі, Івана Зязюна.
586

  Колектив факультету початкової освіти сердечно вдячний організаторам заходу за можливість відвідати гостьову лекцію! Це безцінний досвід та пам’ять про видатних діячів нашої України!