Heder6 1

Header6 0


Обмін досвідом розробки та реалізації освітніх програм (з досвіду співпраці з коледжами)

  Впродовж навчального року системними на факультеті стали виїзді зустрічі керівників факультету, гарантів освітніх програм та членів проектних груп з керівниками та викладачами партнерських закладів освіти – педагогічними фаховими коледжами.

  Такі зустрічі відбулися на базі Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» та Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради».

694

Зустріч на базі Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж»

 
457

Зустріч на базі Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

 

  Програма зустрічей передбачала обговорення важливих у контексті якісної підготовки фахівців питань, зокрема:

  1. Презентація освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти у коледжах та університеті.
  2. Питання наступності у підготовці фахового молодшого бакалавра – бакалавра – магістра.
  3. Обговорення навчальних планів та програм навчальних дисциплін.
  4. Зміст наскрізної програми практик.
  5. Питання академічної доброчесності.

  Програмою візиту були передбачені зустрічі з представниками циклових комісій та студентством.

  Зустрічі набули подальшого розвитку у індивідуальній співпраці заступників декана факультету та директорів коледжів з навчальної, виховної та наукової роботи.

  За результатами обговорення освітніх програм кожна зі сторін отримала інформацію щодо можливості їх удосконалення. Зокрема це стосується ідеї розробки нових дисциплін вільного вибору, удосконалення програм практик, змістового наповнення навчальних дисциплін.

  Зустріч завершилася прийняттям рішення щодо подальшої співпраці у зазначеному напрямку та візиту представників коледжів на чолі з керівництвом до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультет початкової освіти.