Heder6 1

Header6 0


НАВЧАЛЬНА (ОЗНАЙОМЧА) ПРАКТИКА ОС Бакалавр ІІІ курсу денної форми навчання

   6 жовтня 2022 року о 16:00 відбулася настановча онлайн-конференція з навчальної (ознайомчої) практики для здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр факультету початкової освіти денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 013 Початкова освіта.

  Термін проходження практики: з 10 жовтня 2022 р. по 23 жовтня 2022 р. у змішаній формі.

  Здобувачів вищої освіти 31 групи направлено на навчальну (ознайомчу) практику з психології.

  Керівником групи  призначено: викладача кафедри психології Станішевську В. І.

  Здобувачів вищої освіти 32 групи направлено на навчальну (ознайомчу) практику в закладах дошкільної освіти.

  Керівником групи призначено: доктора педагогічних наук, професора кафедри дошкільної освіти Семчук С. І.

  Здобувачів вищої освіти 33 групи направлено на навчальну (ознайомчу) практику з англійської мови.

  Керівником групи призначено: кандидата педагогічних наук, доцента кафедри англійської мови та методики її навчання Постоленко І. С.

  Здобувачів вищої освіти 34 групи направлено на навчальну (ознайомчу) практику з інформатики.

  Керівником групи призначено: старшого викладача кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Паршукову Л. М.

01

  Станішевська В. І. озвучила мету та зміст навчальної (ознайомчої) практики з психології для здобувачів 31 групи спеціальності 013 «Початкова освіта», яка передбачає ознайомлення з особливостями роботи початкової школи, забезпеченні практичного пізнання здобувачами вищої освіти закономірностей практичної діяльності педагога та оволодінні завдання згідно з умовами освітнього процесу; виробленні умінь проведення психологічного спостереження, рефлексивних умінь, набуття першого досвіду практичної діяльності як помічника класовода, розвитку внутрішньої установки на педагогічну професію, формування професійної позиції педагога, стилю поведінки, світогляду, професійної етики; аналіз та вивчення особливостей роботи вчителя в початковій школі.

  Семчук С. І. розказала про особливості проходження навчальної (ознайомчої) практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів 32 групи та наголосила на тому, що навчальна практика включає спостереження педагогічної діяльності у групах раннього віку в дошкільному навчальному закладі та поступове залучення студентів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності, сенсорного розвитку, практичне ознайомлення з діагностикою і корекцією розвитку дитини за основними показниками.

  Практика в групах дошкільного віку дає можливість усвідомити особливості розвитку дітей, організацію навчально-виховної роботи з ними.

02

  Керівник 33 групи Постоленко І. С. пояснила мету та завдання навчальної (ознайомчої) практики з англійської мови. Мета навчальної практики полягає у набутті здобувачами вищої освіти практичного досвіду формування педагогічних компетентностей, оволодінні ними сучасними методами, формами організації освітнього процесу, формуванню готовності до використання сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, набутті досвіду застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів англійської мови з їх практичною діяльністю у закладах освіти.

03

  Паршукова Л. М., груповий керівник 34 групи, повідомила про навчальну (ознайомчу) практику з інформатики.

Проходження практики дає можливість майбутнім спеціалістам проаналізувати стан інформатизації початкової школи в сучасних умовах, узагальнити існуючий педагогічний досвід викладання основ інформатики у початковій школі, оволодіти необхідними уміннями і навичками знаходження контакту з дітьми та їхніми батьками. Практика запроваджується з метою сприяння більш ефективному набуттю студентами навичок роботи з комп’ютером, зокрема при підготовці ділових паперів. Також під час  практики студенти ознайомляться з програмами, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України для впровадження у навчально-виховний процес початкової школи.
04

  На онлнайн-конференції був присутній декан факультету кандидат психологічних наук, професор Якимчук Б. А. та заступник декана з педагогічної практики викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі  Байдюк Л. М.

  Бажаємо успішного проходження практики нашим здобувачам!