Heder6 1

Header6 0


ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

  6–7 жовтня 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи».

  Модератор конференції – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Ольга Комар. У роботі взяли участь 80 науковців з різних закладів вищої освіти України.

  Захід проходив в онлайн режимі за такими напрямами:

  1. Педагогічна освіта в умовах Євроінтеграції.
  2. Теоретичні аспекти модернізації освітнього процесу в Україні і закордоном.
  3. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи у контексті інтеграційних змін.
  4. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
  5. Інтеграція у проблемному колі інноваційного навчання.
  6. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи.

  Тематика доповідей конференції відображала:

  • проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до впровадження сучасних педагогічних технологій;
  • теоретичні аспекти модернізації освітнього процесу в Україні і за кордоном;
  • організаційно-педагогічні умови освітнього процесу та актуальні проблеми підготовки молодших школярів в Новій українській школі.

00

 

  Щиро дякуємо всім учасникам конференції за плідну співпрацю!