Heder6 1

Header6 0


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «Магістр» ІІ курсу заочної форми навчання

  10 вересня 2022 року о 16:00 відбулася  настановча онлайн-конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» ІІ курсу факультету початкової освіти заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 013 Початкова освіта.

  Термін проходження практики: з 12.09.2022 року по 10.10.2022 року.

  • Здобувачів вищої освіти 161 групи направлено на виробничу практику із психології.

  Керівником групи  призначено: кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології Якимчук Ірину Павлівну.

  • Здобувачів вищої освіти 162 групи направлено на виробничу практику в закладах дошкільної освіти

  Керівником групи  призначено: кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Попиченко Світлану Сергіївну.

  • Здобувачів вищої освіти 163 групи направлено на виробничу практику з інформатики в закладах загальної середньої освіти

  Керівником групи  призначено: старшого викладача кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Паршукову Лесю Миколаївну.

  Здобувачів вищої освіти ознайомлено з наказом ректора №579 о/д від 29.04.2022 р. «Про організацію освітнього процесу з 2 травня до 31 травня 2022 р.» виконувати адаптовані завдання програм практик до умов реалізації дистанційного навчання.

  Якимчук Ірина Павлівна озвучила адаптовані завдання виробничої практики з психології та дала поради щодо ефективного проходження практики в умовах дистанційного формату.

 01

  Попиченко Світлана Сергіївна озвучила адаптовані завдання виробничої практики в закладах дошкільної освіти, також наголосила на тому, що виробнича практика передбачає ознайомлення із закладом дошкільної освіти та віковою групою, під час якого здобувач вищої освіти вивчає умови виховання дітей дошкільного віку в конкретному закладі дошкільної освіти, організаційно-методичні аспектами роботи закладу, ознайомлюється з правилами ведення та оформлення документації вікової групи, відвідує та аналізує заняття кращих вихователів закладу.

 02

  Паршукова Леся Миколаївна озвучила адаптовані завдання виробничої практики з інформатики в закладах загальної середньої освіти. Також груповий керівник сказала про важливість виробничої практики з інформатики в закладах загальної середньої освіти, яка займає важливе місце в системі підготовки майбутнього вчителя. Вона являє собою органічну складову навчально-виховного процесу педагогічного ЗВО, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки студентів з фахових дисциплін з їх практичною діяльністю в школі.

 03

  Практика відіграє системоутворюючу роль серед усіх форм навчальної діяльності студента, дозволяє засвоїти, проявити та передати одержані знання з фахових дисциплін, педагогіки та методики виховної роботи, психології та педагогічної майстерності, а також збагатити і відкоригувати їх. Вона забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь та навичок, професійне становлення майбутнього педагога.