ВІДБУВСЯ ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КЕРІВНИКАМИ ЯКИХ Є ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

ПЕРЕЛІК ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

студентів факультету початкової освіти на 2019/2020 н. р.

(кафедра теорії початкового навчання)

Заочна форма навчання

Спеціальність: 013 Початкова освіта

 

п/п

ПІБ

студента

 

Група,

форма навчання

 Теми магістерських робіт

 ПІБ викладача

1.

Гончарова Вікторія Іванівна

 

262

з/в

 

Формування творчих умінь в учнів початкової школи у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ»

кандидат

педагогічних наук, доцент

Ящук О. М.

2.

Колісник Галина Сергіївна

 

262

з/в

 

Формування готовності майбутніх учителів до роботи з молодшими школярами в умовах НУШ.

кандидат

педагогічних наук, доцент

Ящук О. М.

3.

Рубанська Тетяна Павлівна

263

з/в

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку пізнавальної активності особистості молодшого шкільного віку

кандидат

педагогічних наук, доцент

Ящук О. М.

4.

Величко Владислава Сергіївна

263

з/в

Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі роботи з текстом

доктор

педагогічних наук, професор

Муковіз О. П.

5.

Яременко Ліна Сергіївна

 

261

з/в

 

Підготовка вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти

доктор

педагогічних наук, професор

Муковіз О. П.

6.

Берегова Софія Володимирівна

 

261

з/в

 

Організаційно -педагогічні засади фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного

навчання

доктор

педагогічних наук, професор

Муковіз О. П.

7. 

Сарахан Тетяна Вікторівна

263

з/в

Особливості екологічного виховання учнів початкової школи

кандидат

біологічних наук, доцент

Перфільєва Л. П.

8.

Соболевська Наталія Анатоліївна

263

з/в

 

Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності.

кандидат

біологічних наук, доцент

Перфільєва Л. П.

9.

Козаченко Тамара Михайлівна

 

262

з/в

Формування творчих здібностей у молодших школярів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій.

кандидат

біологічних наук, доцент

Перфільєва Л. П.

10.

Куценко Валерія Андріївна

262

з/в

Педагогічні проблеми розвитку творчої уяви молодших школярів засобами хореографічного мистецтва

кандидат

біологічних наук, доцент

Перфільєва Л. П.

11.

Лєонова Юлія Борисівна

262

з/в

Формування первинного соціального досвіду молодшого школяра у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання.

кандидат

біологічних наук, доцент

Перфільєва Л. П.

12.

Стрюк Тетяна Володимирівна

263

з/в

Соціально-педагогічні умови формування моральних якостей в учнів початкової школи

кандидат

біологічних наук, доцент

Голуб В. М.

13.

Глевацька Людмила Анатоліївна

262

з/в

 

Формування вміння невербального мовлення учнів другого класу на уроках риторики

кандидат

педагогічних наук, доцент

Волошина Г. П.

14.

Галущак Яна Анатоліївна

 

261

з/в

 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей учнів засобами інсценізації та драматизації

кандидат

педагогічних наук, доцент

Волошина Г. П.

15.

Вовк Вікторія Андріївна

 

262

з/в

 

Соціокультурне виховання молодших школярів засобами українського фольклору

кандидат

педагогічних наук, доцент

Волошина Г. П.

16.

Шевченко Ірина Михайлівна

 

261

з/в

 

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку креативних здібностей учнів початкової школи

кандидат

педагогічних наук, доцент

Коберник Г. І.

17.

Вдовика Катерина Іванівна

 

262

з/в

 

Освітнє середовище як засіб виховання в учнів початкової школи ціннісного ставлення до іншої людини

кандидат

педагогічних наук, доцент

Коберник Г. І.

18.

Бернатович Анастасія Михайлівна

262

з/в

 

Формування досвіду моральної поведінки молодших школярів на уроці

кандидат

педагогічних наук, доцент

Коберник Г. І.

19.

Перебора Ольга Олександрівна

263

з/в

Перспективність використання ігрових технологій на уроках у початковій школі

кандидат

педагогічних наук, доцент

Дячук П. В.

20.

Охрімчак Ольга Дмитрівна

263

з/в

Естетичне виховання молодших школярів на уроках природознавства

кандидат

педагогічних наук, доцент

Дячук П. В.

21.

Кісіль

Людмила Михайлівна

262

з/в

 

Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій у початковій школі

кандидат

педагогічних наук, доцент

Дячук П. В.