Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт

   Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт буде проходити в онлайн режимі засобами Google Meet.

   Порядок проведення попереднього захисту.

  Студент подає на попередній захист роботу у завершеному, але не зшитому вигляді.  Готує на попередній захист доповідь (тема, мета, завдання, висновки) до 5 хвилин з метою ознайомлення з основними результатами дослідження.

  У день захисту студент приєднується за посиланням, вмикає камеру, вимикає мікрофон. Під час попереднього захисту ведеться відеозапис екрану. Всі студенти мають бути присутніми впродовж всього захисту. Студент вмикає мікрофон тільки на вимогу голови екзаменаційної комісії.

  Студенту в усній формі даються рекомендації щодо наступного захисту в екзаменаційній комісії. Комісія оцінює роботу за зовнішніми ознаками. У разі виявлення несуттєвих недоліків дає рекомендації для їх виправлення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності суттєвих недоліків комісія складає та подає на випускову кафедру висновок про причини можливого недопуску її до захисту в екзаменаційній комісії.

  Після попереднього захисту в разі повної відповідності роботи (за формальними ознаками) встановленим вимогам випускна робота зшивається в тверду обкладинку.  

Дату та час попереднього захисту студенту повідомляє керівник роботи.

Графік проведення попереднього захисту:

Назва кафедри

Дата проведення

Години

1.

Теорії початкового навчання

31.03.2021

9.00

2.

Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

08.04.2021

13.00

09.04.2021

13.00

09.04.2021

15.00

3.

Виховних технологій та педагогічної творчості у початковій школі

12.04.2021

13.00