НАУКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

    Особливу роль у діяльності закладу вищої освіти відіграє науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників. Результати науково-дослідницької роботи значною мірою визначаються ступенем їх презентацій у різних видах наукової продукції, що відповідно до Переліку основних видів наукової роботи викладачів закладів вищої освіти МОН України охоплює такі види роботи: дисертація (докторська, кандидатська); монографія; підручник; навчальний посібник; словник; довідник; наукова стаття; заявка на винахід; тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах різних рівнів; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проєктів; перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників; керівництво науковою роботою студентів| з підготовкою: наукової статті, заявки на винахід, роботи на конкурс, доповіді на конференцію, семінар.

Ефективність науково-дослідницької роботи науково-педагогічних працівників визначається такими критеріями: сумарна кількість друкованих публікацій, кількість монографій, підручників, навчальних посібників; новизна розробок, кількість авторських свідоцтв та патентів тощо. За такими критеріями роботу науковців можна нормувати, тобто їх працю, ефективність роботи, заробітну плату.

Тому, для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності кафедр факультету початкової освіти розроблений перспективний план наукової продукції науково-педагогічних працівників на 2021 рік.

https://fpo.udpu.edu.ua/index.php/naukova-diialnist/perspektyvnyi-plan-vydavnychoi-diialnosti