Heder6 1

Header6 0


ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

Перспективний план з видавничої діяльності факультету початкової освіти

на 2021 рік

 

КАФЕДРА ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

 

з/п

ПІБ автора(ів)

Статус видання:

монографія, підручник, посібник, 
стаття категорії Б,
стаття 
Scopus, Web of Science

Назва

ПерспективирекомендаціїВченою радою ун-ту

Передбачуванийтермін видання

1.

Макарчук В.В.

2 статті категорії Б

 

 

впродовж року

2.

Макарчук В.В.

посібник

Організація виховної роботи в закладах освіти

-

Листопад

3.

Резніченко І.Г.

Зарубіжна колективна монографія

 

 

Лютий

4.

Резніченко І.Г.

стаття категорії Б

Використання садотерапії у роботі з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами

 

Лютий

 

 

 

 

5.

Резніченко І.Г.

стаття категорії Б

Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими потребами засобом природотерапії

 

Вересень

 

 

6.

Дзюбенко І.А.

стаття категорії Б

 

 

впродовж року

7.

Дзюбенко І.А.

посібник

Основи педагогічної майстерності

-

Жовтень

8.

Коломієць Н.А.

стаття категорії Б

 

 

Травень

9.

Коломієць Н.А.

посібник

Методика виховної роботи

-

Вересень

 

10.

Поліщук О.А.

2 статті категорії Б

 

 

впродовж року

 

 

КАФЕДРА ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 

з/п

ПІБ автора(ів)

Статус видання: 

монографія, підручник, посібник, 
стаття категорії Б,
стаття 
ScopusWeb of Science

Назва

Перспективи рекомендації Вченою радою ун-ту

Передбачуваний термін видання

1.

Комар О. А., Кравчук О. В., Грітченко Т. Я., Лоюк О. В., Торчинська Т. А., Роєнко Л. М., Шевчук І. В., Байдюк Л. М., Гаращук Є. М., Пісняк В. С., Чучаліна Ю. М., Яцюк Ю. А.

монографія (кафедральна)

Професійна підготовка вчителя початкової школи в контексті євроінтеграційних змін

 

Червень

2.

Комар О. А.

монографія (одноосібна)

Підвищення ефективності навчання молодших школярів математики: інтегрований зміст

 

Травень

3.

Комар О. А.

монографія (розділ в закордонній)

Інноваційні технології навчання у вищій школі

 

Вересень

4.

Комар О. А.

стаття проіндексована у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science

Інноваційні підходи до освіти у вищій школі

 

Червень

5.

Комар О. А.,

Роєнко Л. М.

посібник

Педагогічні технології у початковій школі

 

Квітень

6.

Комар О. А.

стаття категорії Б

Педагогічні умови застосування інноваційних технологій навчання при підготовці майбутніх учителів початкової школи

 

Жовтень

7.

Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.

підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Математика

 

Вересень

8.

Комар О. А.

посібник

Інноваційні технології навчання у початковій школі

 

Березень

9.

Кравчук О. В.

стаття категорії Б

Управління, прогнозування і планування освітнім процесом школи

 

Травень

10.

Кравчук О. В.

стаття проіндексована у наукометричній базі даних Scopus

Новаторські ідеї в освіті

 

Травень

11.

Торчинська Т. А.

стаття категорії Б

Етимологічна робота зі словом на основі розвитку інтересу до вивчення рідної мови в початковій школі

 

Квітень-Травень

12.

Байдюк Л. М.

стаття категорії Б

Метод міждисциплінарного проекту як засіб формування інтенсивної професійно-комунікативної компетенції

 

Листопад

13.

Шевчук І. В.

навчальний посібник

Використання міжпредметних зв’язків на уроках математики у початковій школі

 

Квітень

14.

Шевчук І. В.

стаття категорії Б

Підготовка майбутніх учителів до роботи над задачами учнів початкової школи

 

Квітень

15.

Грітченк Т. Я., Лоюк О. В.

навчально-методичний посібник

Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

 

Жовтень

16.

Грітченк Т. Я., Лоюк О. В.

стаття категорії Б

Методологічні підходи до проектування змісту інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі

 

Квітень

17.

Чучаліна Ю. М.

посібник

Фінансова грамотність в початковій школі

 

Квітень-Травень

18.

Чучаліна Ю. М.

стаття категорії Б

Особливості професійної діяльності майбутніх учителів початкової школи в аспекті економічної освіти молодших учнів

 

Червень

19.

Гаращук Є. М.

стаття категорії Б

Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до формування інформаційних компетентностей учнів в процесі роботи з графічним редактором

 

Квітень-Травень

20.

Пісняк В. С.

стаття категорії Б

Інклюзія і дистанційне навчання: недоліки і переваги

 

Листопад

21.

Роєнко Л. М.

стаття категорії Б

Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою наочних моделей В. Проппа

 

Лютий

22.

Яцюк Ю. А.

стаття категорії Б

Педагогічні умови формування мовно-комунікативних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи

 

Квітень-Травень

 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

 

з/п

ПІБ автора(ів)

Статус видання:

монографія, підручник, посібник, 
стаття категорії Б,
стаття Scopus, Web of Science

Назва

Перспективи рекомендації Вченою радою ун-ту

Передбачуваний термін видання

1.

Волошина Ганна Петрівна

посібник

Интегрированный курс русского языка с методикой преподавания

-

Лютий

монографія кафедральна

 

 

впродовж року

стаття Scopus, Web of Science

 

 

Червень

стаття категорії Б

 

вчена рада УДПУ

впродовж року

2.

Дячук Павло Вікторович

посібник

Робота з природним та штучним матеріалом в курсі технологічно-освітньої галузі початкової школи

-

Жовтень

монографія кафедральна

 

вчена рада УДПУ

впродовж року

монографія закордонна

 

 

впродовж року

3.

Перфільєва Людмила Павлівна

посібник

Троянди – лікарські рослини на пришкільній ділянці

-

Червень

монографія кафедральна

 

Вчена рада УДПУ

впродовж року

стаття категорії Б

 

 

впродовж року

4.

Голуб Володимир Миколайович

стаття категорії Б

Формування комунікативних умінь у молодших школярів на уроках навчального предмета «Я досліджую світ»

 

Травень

монографія кафедральна

 

Вчена рада УДПУ

впродовж року

стаття Scopus, Web of Science

 

 

Червень

5.

Коберник Галина Іванівна

стаття категорії Б

 

 

впродовж року

посібник

Математика: скорочений курс

-

Червень

монографія кафедральна

 

Вчена рада УДПУ

впродовж року

6.

Муковіз Олексій Павлович

стаття категорії Б

Експериментальна перевірка рівня розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи

 

впродовж року

стаття Scopus, Web of Science

 

 

Червень

монографія кафедральна

 

Вчена рада УДПУ

впродовж року

7.

Ящук Олена Миколаївна

2 статті

категорії Б

 

 

впродовж року

посібник

Основи логіки з методикою викладання

-

Червень

монографія кафедральна

 

Вчена рада УДПУ

впродовж року

8.

Мельничук Віта Олександрівна

посібник

Медіаосвіта та медіаграмотність

-

Червень

стаття категорії Б

Поки що без назви

 

впродовж року

 

Reklama2021