Heder6 1

Header6 0


ДНІ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Наукова робота на факультеті початкової освіти є одним з найважливіших напрямків діяльності та невід’ємною частиною освітнього процесу. Наші викладачі поєднують досвід практичної роботи з науковими дослідженнями.

Не просто займаються науковою працею. Але й впроваджують її результати в практику. І це не залишається безрезультатним. 

Одним із важливих показників наукових досягнень викладачів є видавнича діяльність. У цілому по факультету у 2018 р. було видано 173 публікації різних жанрів, зокрема: 1 монографія; 11 навчальних посібників; 50 статей, в тому числі 2 статті, що входять до наукометричної бази даних Web of Science.

Відзначився цей рік значною кількістю проведених наукових заходів різного рівня: 2 міжнародні конференції, 9 всеукраїнських конференцій, 29 семінарів різного рівня.

На факультеті на належному рівні забезпечується організація науково-дослідної роботи студентів. Здійснюється ґрунтовна організаційна робота щодо залучення широкого кола студентів у роботу 25 наукових гуртків, проблемних груп. Основна мета наукової роботи полягає у формуванні у студентів світогляду, активізації пізнавальної діяльності, систематизації, закріпленні та розширенні отриманих знань і вмінь під час вирішення навчальних і наукових завдань.

Високопрофесійна робота викладача (доц. Роєнко Л.М.) факультету дозволила студентці Щербій А.О. у 2018 р. гідно представляти наш навчальний заклад та вибороти ІІІ місце у конкурсі студентських наукових робіт.

Найбільш масовою є участь студентів факультету у конференціях та семінарах різних рівнів. За звітний період було опубліковано 246 статей та тез за участю студентів.

Викладацький та студентський склад факультету початкової освіти продовжує активну науково-дослідну роботу і в 2019 році: студентка ІІ курсу факультету початкової освіти Шевченко Ірина здобула перемогу (диплом ІІІ ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (науковий керівник- к.пед.н., ст. викладач Лоюк О.В.).

Дипломом переможця за зайняте третє місце в обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика нагороджена студентка ІІІ курсу Шамрай Лілія.

З нагоди Днів науки – 2019 на факультеті організовуються наступні заходи:

 

 

Дата

проведення

Назва заходу

Організатор

Відповідальна особа

1

1.04.2019 р.

Семінар «Освітній експериментальний проект «На крилах успіху» від ідеї до реалізації»

Факультет початкової освіти

доц. Грітченко Т.Я.

 

2

10.04.2019 р.

Регіональний науково-практичний семінар «Виховання творчої особистості учня у сучасному освітньому середовищі»

Факультет початкової освіти

доц. Дзюбенко І.А.

3

квітень 2019 р.

Міжрегіональний науково-практичний семінар «Організація роботи вчителя початкової школи за програмою НУШ: проблеми, пошуки, перспективи»

Факультет початкової освіти

проф. Комар О.А.

 

4

квітень 2019 р.

Науково-методичний семінар «Формування комунікативних компетенцій молодших школярів у процесі вивчення російської мови»

Факультет початкової освіти

доц. Волошина Г.П.

5

квітень 2019 р.

Круглий стіл у ЗОШ № 9 «Вивчення логіки у початковій школі»

Факультет початкової освіти

викл. Ящук О.М.

6

17.04. 2019 р.

Семінар «Новаторський рух в історії освіти України як наукова проблема

Факультет початкової освіти

доц. Кравчук О.В.

 

7

18-19.04.2019 р.

Всеукраїнська студентська Інтернет - конференція «Навчально – виховний процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи»

Факультет початкової освіти

 

проф. Комар О. А.

 

8

23.04.2019 р.

Семінар «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи»

Факультет початкової освіти

доц. Лоюк О.В.

 

9

26.04.2019 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

Факультет початкової освіти

проф. Муковіз О.П.

10

травень 2019 р.

Презентація підручника «Математика 2 клас»

Автори: Логачевська С.П., Логачевська Л.Б., Комар О.А.

Факультет початкової освіти

 

проф. Комар О.А.

 

 

11

травень 2019 р.

Науково-методичний семінар «Екологічне виховання молоді»

Факультет початкової освіти

доц. Дячук П.В.

12

7.05.2019 р.

Семінар «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів»

Факультет початкової освіти

доц. Роєнко Л.М.

13

17.05.2019 р.

Регіональний науково-практичний семінар «Громадянська компетентність молодших школярів у контексті національно-патріотичного виховання»

Факультет початкової освіти

 

доц. Коломієць Н.А.

 

14

20.05.2019 р.

Семінар «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до національного виховання молодших школярів»

Факультет початкової освіти

доц. Торчинська Т.А.

Отже, можемо констатувати, що факультет початкової освіти займає гідне місце у науковому житті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та є кузнею не тільки майбутніх фахівців високого рівня, але і – для кожного нашого студента – гарним трампліном для майбутньої наукової кар’єри.