Heder6 1

Header6 0


ЗУСТРІЧ МАГІСТРІВ ІЗ ГОЛОВОЮ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

  На факультеті початкової освіти відбулася онлайн зустріч голови екзаменаційної комісії кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Наталії Безлюдної з магістрами другого року навчання.

  Під час зустрічі обговорювались наступні питання:

  1. Процедура та графік проведення екзаменів (терміни іспитів, порядок проведення, місце проведення).
  2. Вимоги до випускних кваліфікаційних робіт (структура і обсяг роботи, формат подачі, критерії оцінювання).
  3. Підготовка до іспитів (рекомендовані матеріали та ресурси, консультації з викладачами, відповіді на запитання щодо змісту екзаменаційних завдань).
  4. Організаційні питання (розгляд поточних проблем і пропозицій студентів).
  5. Академічна доброчесність (правила і норми академічної доброчесності, наслідки порушення цих правил).

  Ці питання допоможуть магістрам краще підготуватися до завершального етапу навчання та успішно захистити кваліфікаційні роботи.

21

22