Heder6 1

Header6 0


Академічна доброчинність: практичний вимір

  17 травня 2024 року заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Олена Ящук взяла участь у семінарі на тему «Проблеми встановлення академічного плагіату у дослідженнях: кейси Комітету з етики Національного агентства».

  Встановлення академічного плагіату у дослідженнях зустрічаються з низкою проблем, які включають технічні, етичні та правові аспекти.
  На семінарі розглядалися питання:
  1. Визначення та межі плагіату. (Плагіат може бути визначений по-різному в різних установах та культурах. Існують різні форми плагіату, такі як текстовий (копіювання тексту без належного посилання), ідейний (присвоєння чужих ідей) та структурний (копіювання структури роботи). Це ускладнює встановлення єдиних критеріїв для його визначення).
  2. Технологічні виклики. (Незважаючи на наявність сучасних програм для виявлення плагіату (наприклад, Turnitin, Unicheck), вони не завжди можуть виявити всі види плагіату. Програми можуть пропускати випадки, коли текст перефразований або перекладений іншою мовою).
  3. Етичні проблеми. (Деякі дослідники можуть свідомо або несвідомо вдаватися до плагіату через брак часу, тиск опублікування або недостатню обізнаність про етичні стандарти. Крім того, питання етики стосується також відповідальності рецензентів та редакторів).
  4. Правові аспекти. (В різних країнах та установах існують різні правові норми та процедури для розгляду випадків плагіату. Це може створювати труднощі у стандартизації підходів до вирішення таких питань).
  5. Недосконалість перевірок. (Людський фактор також грає важливу роль у процесі перевірки. Рецензенти можуть не помітити плагіату через свою необізнаність із конкретною темою або через великий обсяг роботи).
  6. Навчання та інформування. (Недостатній рівень навчання студентів та дослідників щодо того, що є плагіатом і як його уникнути, може призводити до його випадків.     Важливо впроваджувати систематичні освітні програми з академічної доброчесності).

  Для подолання цих проблем необхідний комплексний підхід, що включає вдосконалення технологій виявлення плагіату, створення чітких і єдиних стандартів, посилення навчання з академічної доброчесності, а також зміцнення етичних та правових норм у наукових спільнотах.
  Дякуємо учасникам семінару за розгляд важливих питань сучасної освіти!

01

02

03

04