Heder6 1

Header6 0


Початкова освіта

Громадське обговорення

Проєкт

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет/Інститут: Факультет початкової освіти
Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
Запроваджено з 2021 року
Мета освітньо-професійної програми.
Формування у здобувачів вищої освіти загальних і фахових компетентностей, які виявляються у здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.
Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» можуть обіймати такі посади:
• 2331 – вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти;
• 3340 – асистент учителя;
• 229.6 – керівник гуртка;
• 5131 – гувернер.

 

2023 

 

2022

 

2021

 

Reklama2021