Heder6 1

Header6 0


ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОС БАКАЛАВР І КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

(13 група)

  5 травня відбувся захист виробничої практики в онлайн режимі на платформі Google Meet здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр І курсу заочної форми навчання 13 групи.

  Груповим керівником 13 групи було призначено викладача кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Байдюк Любов Миколаївну.

000

  Груповий керівник консультувала здобувачів вищої освіти щодо питань організації і проходження практики та проводила інструктаж з техніки безпеки й охорони праці. Під час проходження практики допомагала здобувачам вищої освіти скласти індивідуальний план роботи та контролювала його виконання, також консультувала здобувачів вищої освіти щодо реалізації завдань практики та перевіряла й аналізувала звітну документацію, подану здобувачем вищої освіти після завершення практики, за результатами практики склала звіт.
001

  Практиканти виконали всі поставленні завдання практики: ознайомилися з адміністрацією закладу освіти, класним керівником та учнями класу, ознайомилися з правилами внутрішнього розпорядку освітнього закладу, склали індивідуальний план роботи на період практики та вели на його основі щоденник практики, підготували та провели 20-ть пробних уроків з різних навчальних предметів (по одному в день), здійснили психолого-педагогічний аналіз 5-ти пробних уроків, проведених колегами-практикантами. Допомагали вчителю в організації освітньої діяльності учнів.

  Звітну документацію надіслали вчасно груповому керівнику.

  Практика створила реальні можливості для формування у здобувачів вищої освіти готовності до організації навчально-виховної роботи з молодшими школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід вчителів.

  Практиканти поділилися своїми враженнями від проходження практики, а здобувачі, які вже працюють вчителями початкової школи розказали про свій досвід роботи з молодшими школярами і дали поради щодо організації навчального процесу в початковій школі.

 

Reklama2021