Heder6 1

Header6 0


Наукова діяльність здобувачів освіти як елемент забезпечення якості вищої освіти

  Важливим складником підготовки здобувачів вищої освіти є наукова діяльність, одним із компонентів якої є підготовка і захист курсових робіт.

  На факультеті початкової освіти  відбулася настановча консультація з написання курсових робіт з психології  для здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта (ОП «Початкова освіта»). Керівник курсових робіт к.психол.н., доц. Байда С.П. ознайомили здобувачів з Положенням про курсові роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, з методичними рекомендаціями щодо написання, тематикою курсових робіт.

  В результаті написання курсової роботи здобувачі мають поглибити, узагальнити і систематизувати теоретичні знання і практичні уміння; розвивати творчій підхід до застосування на практиці набутих знань і розв’язування практичних завдань;  формувати вміння здійснювати науковий пошук під час проведення дослідження; набути досвіду самостійної творчої дослідницької діяльності; долучення до науково-дослідницької діяльності.

00

01