Heder6 1

Header6 0


XVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»

  Наукова діяльність є невід’ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. Наукова діяльність сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід.

  11 травня 2023 року відбулася XVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».

  Викладачі та здобувачі вищої освіти факультету початкової освіти також доєдналися до участі в конференції. Викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Байдюк Л. М. виступила на секційному засіданні з темою: «Використання англомовних інтернет-ресурсів для вивчення англійської мови у початковій школі».

01

02

  Здобувачка вищої освіти ІІІ курсу 33 групи денної форми навчання, Шарук Вероніка, виступила на пленарному засіданні з темою доповіді «Розвиток комунікативних навичок на уроках іноземної мови».03

  Щиро дякуємо за організацію та проведення XVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».