Heder6 1

Header6 0


Обмін досвідом

  19 травня 2023 року завідувач кафедри фахових методик та інноваційних  технологій у початковій школі, професор Комар Ольга Анатоліївна взяла участь у круглому столі «Професійна підготовка магістра спеціальності 013 Початкова освіта: обговорення ОПП і навчального плану зі здобувачами освіти, стейкхолдерами, науковцями, вчителями-практиками, випускниками», що відбувся у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

  Обговорювалися питання:

  1. Сучасний стан підготовки та працевлаштування магістрів спеціальності 013 Початкова освіта
  2. Мета освітньо-професійної програми Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Компетентності, якими мають володіти випускники спеціальності 013 Початкова освіта.
  4. Освітні компоненти, вимоги до змісту, програмних результатів навчання.
  5. Забезпечення навчання з елементами дуальної освіти.
  6. Питання внутрішньої мобільності, практичної підготовки магістра початкової освіти.

  У процесі обговорення було висунуто ряд пропозицій. Зокрема, Ольга Анатоліївна запропонувала передбачити у навчальному плані підготовки магістра освітні компоненти, які забезпечують формування компетентностей щодо організації виховної діяльності зі здобувачами освіти у початковій школі та ЗВО.

00

01