Heder6 1

Header6 0


ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

  15–16 травня на факультеті початкової освіти відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт магістрантів ОП Початкова освіта заочної форми навчання.

  Екзаменаційна комісія працювала у складі:

  Голова ЕКНаталка Дудник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  Заступник голови ЕКБорис Якимчук, кандидат психологічних наук, професор, декан факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

00

  Екзаменатори – професори Ольга Комар, Олексій Муковіз, доценти Наталія Безлюдна та Ірина Шевчук відмітили високий рівень виконання випускних кваліфікаційних робіт. На особливу увагу заслуговує тематика робіт, присвячених здоров’язбережувальним, комунікативним, інформаційно-цифровим компетенціям, оскільки ці аспекти є ключовими в сучасному суспільстві та початкової школи зокрема. Особливої уваги заслуговують дослідження національно-патріотичного, громадянського виховання, що мають вирішальне значення для формування громадянської свідомості та сприяють підвищенню почуття гордості за свою країну, розумінню історичного спадку, цінностей, їх традицій.
01

  Вітаємо наших магістрантів з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Це дуже важливий момент на вашому академічному шляху. Захист робіт свідчить про вашу велику працездатність, наполегливість та вміння працювати над складними завданнями. Ви продемонстрували знання у своїй галузі, критичне мислення та вміння представляти свої дослідження перед публікою.

  Нехай успіх на захисті кваліфікаційних робіт стане початком яскравої кар’єри і відкриє перед вами багато нових можливостей у професійному та особистому житті.!

7473