Heder6 1

Header6 0


АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В НАВЧАННІ

  29 вересня викладачем кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Любовю Байдюк було організовано та проведено лекторій на тему: «Академічна доброчесність – запорука успіху у навчанні» для здобувачів вищої освіти.

  Метою лекції було інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання норм академічної доброчинності в освітньому процесі. Важливим у дотриманні культури академічної доброчесності є:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

  Отож, дотримуючись культури академічної доброчесності здобувачі вищої освіти будуть успішними у реалізації наукових досягнень!

01129