Heder6 1

Header6 0


Консультація для здобувачів вищої освіти з написання курсових робіт з методик початкової освіти

  На факультеті відбулася консультація для студентів, що виконують курсові роботи. Їх було ознайомлено з "Положенням  про курсові роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (Нова редакція)".Студентам було наголошено  на самостійності виконання (запобігання плагіату), творчого підходу до написання курсової роботи.

  Важливою умовою, при написанні наукових робіт, здобувачі вищої освіти мають дотримуватися вимог академічної доброчесності. З нормативною документацією, онлайн ресурсами та детальною інформацією можна ознайомитися на сайті факультету початкової освіти у розділі «Академічна доброчесність».

  Бажаємо успіху!

2203