Heder6 1

Header6 0


Реалізація права на академічну мобільність

    В рамках реалізації програми внутрішньої академічної мобільності, яка регламентується Положенням про порядок реалізації права та академічну мобільність учасникам освітнього процесу та відповідно до угоди про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка впродовж ІІ семестру 2022-2023 навчального року студентка ІІ курсу 27 групи факультету початкової освіти Польчук Анастасія Володимирівна вивчатиме навчальну дисципліну "Педагогічна кінематографія та мультиплікація з модулем "Комп’ютерна графіка і анімація"" (обсяг 4 кредити, форма контролю – залік) у партнерському закладі вищої освіти замість навчальної дисципліни "Технології розробки Web-додатків у початковій освіті". Кандидатура Польчук Анастасії була погоджена на засіданні кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі та схвалена гарантом відповідної освітньої програми.

  Одночасно з цим на базі нашого факультету студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Мартус Вікторія Володимирівна за програмою внутрішньої академічної мобільності у складі 161м групи вивчатиме дисципліну "Літературознавча пропедевтика" (4 кредити, форма контролю – залік) замість навчальної дисципліни "Риторика".

  Сподіваємось, що така форма роботи сприятиме не лише розвитку співпраці між нашими закладами вищої освіти а і максимальному задоволенню реалізацій прав студентів.