Heder6 1

Header6 0


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС Бакалавр ІV курсу заочної форми навчання

   У системі професійної підготовки важлива роль належить виробничій практиці. Вона забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь здобувачів вищої освіти, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності в навчальних закладах.

  10 вересня 2022 року відбулася настановча онлайн-конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр ІV курсу факультету початкової освіти заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 013 Початкова освіта.

  Термін проходження практики: з 12.09.2022 року по 10.10.2022 року.

  - 41 група спеціальності 013 Початкова освіта, освітня програма Початкова освіта. Психологія направляється на виробничу практику з психології.

  Керівником групи  призначено: кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології Якимчук Ірину Павлівну.

  - 42 група спеціальності 013 Початкова освіта, освітня програма Початкова освіта. Дошкільна освіта направляється на виробничу практику в закладах дошкільної освіти.

  Керівником групи  призначено: кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Скрипник Нелю Іванівну.

 11

22

 - 43 група спеціальності 013 Початкова освіта, освітня програма Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика) напрвляються на виробничу практику з інформатики в закладах загальної середньої освіти.

  Керівником групи  призначено: старшого викладача кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Паршукову Лесю Миколаївну.

  Групові керівники ознайомили здобувачів вищої освіти з робочими програмами, повідомили мету та завдання практики, дали рекомендації щодо виконання завдань практики.

  У період проходження практики здобувачі вищої освіти зобов’язуються виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки на базі проходження практики в умовах воєнного стану.